IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 24 Juli 1970. jaargang 9 no. 38 Parochie H. Oda. 10e Zondag na Pinksteren, Zondag: 7.30 uur leesmia voor de parochie, 8.45 uur leesmis voor Wil lem Vollenberg, 10 uur Hoogmis voor Gerrit van Dijck, 11.30 uur leesmis. Maandag: 8 uur leesmis voor Louis en Harrie Arts en overleden familie. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Gerard Fleurkens. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Jacob Flinsenberg. Donderdag:19 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Swinkels-Jeuken0 Vrijdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie van Dijck- Driessen. Zaterdag: 19.30 uur jaargetijde voor Louis Arts. MisdienaarsZaterdag: 19.30 uur van Gassel-Verstegen. Zondag7.30 uur Arts-Kappen, 845uur Fleurkens-Bpreeuwenberg10 uur de Wit-Koonings 11.30 uur Knippenberg-Crienen. Wieier- Motorcomité. yana£ aeze plaats willen wij allen hartelijk dank zeggen, die op een of andere manier hebben meegeholpen bij de organisatie van de motorwegraces op 18 en 19 Juli j.l. Mede door de hulp van velen konden de races weer worden georganiseerd. Dat de weergoden ons een beet je in de steek lieten is U allen bekend en hebben velen aan de lijve on dervonden. Toch kunnen we mededelen dat desondanks nog 1500 betalende volwassen bezoekers op het circuit aanwezig waren waardoor het wellicht mogelijk is om deze wegraces zonder financiële strop kunnen afsluiten. Als de definitieve organisatiekosten bekend zijn, zal er een vergadering worden opgeroepen waarop alle medewerkers worden uitgenodigd. Indien er nog medewerkers zijn die de comité- banden nog niet hebben te rugbezorgd, dan willen we vragen om deze de komende week even bij de secre taris af te geven. Verder willen wij allen die iets van het comité te vor deren hebben als gevolg van de organisatie van deze wegraces vragen om dc rekening vóér 31 Juli in te dienen bij do secretaris A.Tielen. on pe plannen van woningbouw in IJsselsteyn zijn zover gevorderd dat kan worden overgegaan tot verkoop. N.a.v. dit zal a.s. Maandag 29 Ju li een vergadering worden gehouden in het Gemeenschapshuis, aanvang 8.30 uur n.m., van de candidaat- kopers voor de AMAK. woningen. Hierop worden uitgenodigd al diegenen, die zich eertijds hebben opgegeven bij H. Jennis- kens of bij een der comité- leden. Eventueel nog verdere serieuze belang hebbenden zijn op deze vergadering nog welkom. Schriftelijke oproepen voor genoemde vergadering worden niet verzonden. ihut er j. 2a-t;erciag 25 Juli zal onze jeugdsohutter Th.Janssen deelnemen aan de Ned. Jeugdkampioenschappen te Helden- Grashoek. Op zondag 26 Juli zal M.CampB deelnemen aan de wedstrijd voor de Ned.kam pioenschappen en het Ned. team. Deze wedstrijd wordt gehouden te Buggenum. Wij wensen beide schutters veel succes too. Te koop: morex_ kersen en vroege aardappelen, A. Jaspers, Ringweg 1. Te koop: automatische voerbakken met dubbel uitloop en 290 m. goot mot ketting. A.Jenniskens, Puttenweg 18a.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1