S. V. IJ&Btolflteyn Vrijdag, 10 juli 4.1.hield on2e vereniging haar jaarvergadering in café v. Asten, De opkomst was ongekend groot, zelfs een record aantal leden was op de vergadering present. De bestuursverkiezing bracht de volgende personen in het nieuwe bestuur: G. Philipsen, voorzitter; W, Verschuuren, secretaris/penningmeesterHub* v. Ass, H. Claessens, P. Koonings, H. Dennens, H* Ditjens, Th. Sanders en Pr. v.d. Weijer. Uit 't financiële verslag bleek, dat er tegenwoordig heel wat geld nodig is, on een vereniging draaiende te houden. De uitgaven aan ma teriaal ballen, tricots e.d.), bondskodten, medische keuring enz. zijn de laatste jaren flink gestegen als gevolg van de algemene prijsstij gingen. Daarnaast vraagt datgene wat de jeugd geboden wordt, ook de nodige "centen". Zodoende zijn we noodgedwongen tot contributieverho ging moeten overgaan. Uit dit financiële overzicht bleek ook duidelijk, dat de jaarlijkse fanpy-fair de financiële brede basis vormt van de vereniging. Ook dit jaar zullen we uiteraard begin oktober weer een fancy-fair organiseren, net daaraan verbonden een loterijVandaar dat een onzer leden in de komende maanden een beroep op Ü1 zal willen doen. Het bestuur van S.V. IJsselsteyn zou graag aan U, speciaal de ouders der jeugdleden, willen vragen onze lotenverkopers niet teleur te stel len. Er zijn prachtige prijzen te winnen; 'n bromfietsbandrecorder, kinderfietsdraagbare radio enz, enz, liegen er nieton ill! Veterane n-voetbal Zaterdag, 18 juli: IJsselsteyn - Oirlo Aanvang: 6 uur L. Swinkels Jac Jansen W. Verschuuren H. Ditjens Ai Wismans W* Broers Hub. v. Ass J. Vi Meijel M. Maroellis A. Emonts J. Wismans ResG. Philipsen - H. Dinders. Scheidsrechter: M. Horrevoets. Wegens vakantie van M. Arts, afmelden bij W. Verschuuren(516) de eerst komende 2 weken. Zaterdag, 25 juli; IJsselsteyn - HegJelson.(6 uur) Contributie* Het nieuwe seizoen is op 1 juli weer van start gegaan. Daarom is er zondag, 19 juli a*s*. na de Hoogmis in café H.. v. Asten gelegenheid tot het betalen van contributie. y&sfoto* Willen de D-spelers, die het komende seizoen overgaan naar B of C-jeugd en nog nooit een pasfoto ingeleverd hebben, deze zo gauw mogelijk inleveren bij de hoofd jeugdleider Vm IJ s s e 1 s t eyngitslag vlucht OAer schot 5 Juli 1970, jonge duiven, aankomst 1e duif 14.28.53 uur, laatste duif 15.42.06 uur. J.W.Hendrix: 1-12-14-19-41-26-50e pr. P.Philipsen: 2-44e pr. C.Philip sen: 3-4-33-42-54-56-6l-63e pr. M.H.Arts: 5-7-2l-22-23-31~58-64e pr. P. en M.Arts: 6-16-18-32e pr. H.Koonings: 8-9-47-53e pr. H.Verhoeven: 10-17-30-49-51e pr.H.Holthuizen: 11-20-38-40-52-57-66e pr.Jac.Hendrix: 13-15e pr. J.Philipsen; 24-25-36-39e pr. P.Camps: 26-37e pr. A.v.Asten: 27-29-55-59e pr. J.Pouwels: 28-48e pr. J.Arts en Zn.: 35-35-43-60e pr. J.Camps: 45-62-65-67e pr. Uitslag vlucht Soissons, 5 Juli 1970, aankomst 1e duif 15-17.00 uur, laatste duif: 15.39.49 uur, oude duiven. P. en M.Arts: 1-9e pr. P.Philipsen: 2-13e pr. J.Arts en Zn.:3-4-10-15e pr. J.Derix: 5-12e pr. M.H.Arts: 6-11e pr. A. van Asten: 7-14e pr. J.W.Hendrix: 8e pr. Gevonden: met de kermis, 2 kin- derbearzen, te bevr.: Schoolweg 2, IJsselsteyn. Weeens vanantie GESDOTBN, van 24 Juli t/m 8 Augustus 1970. Ea.M.Teunissen en Zn., Dovinckplein, IJsselsteyn. Verloren: donkerbruine nylon-re genjas, t.b. bij: J,Verhoeven, Timm.weg 106. Te koop: Nieuwe aardappelen, JacSpreeuwenbergKerkweg 12b

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 3