Dienstbus Zuid-Ooster. In verband met de motorwegraces op Zaterdag 18 en Zondag 19 Juli, zal de dienstbue van de Zuid-Ooster op deze dagen tus sen 10 uur en 18.50 uur niet via de Heidsepeelweg naar Heyde v.v, rijden, maar via de Deurneseweg. Be bus rijdt dan via Jan- Poelsweg rondom Lo- vinckplein en zal stoppen bij het tankstation van N.V. De Peelstreek. De bushalten op de Heidsepeelweg zijn dan tijdelijk huiten gebruik. Willen busreizigers hiermede rekening houden. EEN AMERIKAANSE OPRUIMING, met stevig afgeprijsde schoenen (op hetgeai niet afgeprijsd is, van zelfsprekend 10 io korting, behalve op panties en nylons), bij: Pred van Pierendonck, Jan- Poelsweg, tel.388. complete voerband voor pluimvee, 120 m. lang,draadroosters, dnoogvoe.derbakxcen vonr kippen, droogvoederbakken voor varkens, 2 trac- torwielen (Luchtb.) wanmolen,aspergemessen en kisten,electromotor (kr. 3 pk.drinkgoot voor pluimveehok, eiertransportband voor pluimveehok, aspergewasmachine en wasbakken,partij bromfietsonderdelen, en nog di verse kleine gereedschappen. Jac. Claessens, Kempkensberg 3> IJsselsteyn. Te koop. morei_ kersen, A. Claessen3, Heidsepeelweg 86. Gevonden: autosleutels, terug te bek. bij+ j.Hendrix, Heidsepeelweg 127» I.L.T.E, IJsselsteya. Afselopen ste producten, franco boerderij Zeugenmeel Zeugenkorrel/brok Biggenopfokkorrel (50 kg.) Baby- biggenmeel Baby- biggenkorrel Stortineel voor biggen Startkorrel voor biggen Slachtvarkensmeel Slachtvarkenskorrel Voll. foktoommeel zw. Opfokvoeder I II batterijmeel Op bovenstaande prijzen zijn ev per 100 kg.bi.j één bestelling week brachten wij in rekening voor de voornaam -- af magazijn, per 100 kg. excl. 4 BTW. en f. 36.80 Braadkuikenkorrel f. 45.90 37.40 Baby- kalverkorrel 37.60 78.— ICalverbrokken ER. 33.70 43.50 Rundveebrok AB. 35.40 44.50 Mineralenbrok 38.— 42.— Mineralenkoek 39.90 43,- Mestbrok voor rundvee 35.50 38.— DMV. groen 130.— 38.70 Paardebrokken 35.50 39.20 Duivenkorrel (zomer) 47.80 42.60 Rundveebrokken EA. 32.50 41.40 Voll. legmeel 39.90 39.60 Koekjes EA. 34.40 Bulk: Gezakt: entueel nog de volgende kortingen van toepassing en bezorging op één dag. 4000 kg. §000_kg. 12000_kg_enjneer. 1.60 1.65 1.70 -.10 -.15 -.20 1000_kg. 2000_kg. 1.50 1.55 -.05 Graanoogst 1970. Om de graanoogst 1970 zo vlot mogelijk te laten verlopen zijn door de afdeling een aantal containers aangeschaft met een inhoud van 1 ton graan. In overleg met de loonwerkers zullen deze containers worden ingezet bij de graan oogst. liet bestellen van de containers aan de afdeling zal door de loonwerkers ge beuren, terwijl het vervoer ervan in overleg met de leden gebeuren zal. Het vervoer kan dus door Uzelf, door de afdeling of door de loonwerker geschieden. Met de hef- vorktruck zullen de containers op en af de wagens gezet worden. U dient dus slechts te zorgen voor deugdelijk transportmatriaal en de rst gebeurt door ons, vlug,veilig en voordelig. Wij rekenen er op, dat U bij regen de containers af zult dekken met een dekzeil of een stuk plastic, zorg vooral dat de lege containers geen water gaan bevatten, leg ze desnoods op één kant, wanneer U regen verwacht.Als U er verder zorg voor wilt dragen, dat de containers met de nodige voorzichtigheid behandeld worden, dan kunnen we er allemaal jarenlang gemak van hebben. Wij danken U bij voorbaat voor de medewerking en mocht U problemen hebben rand de containers bel dan even onze expeditiechef, de Heer A.Rongen (no.519).

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 2