IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 00 jaargang 9, no. 37. 17 Juli 1970. Parochie H. Oda. 9e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7.-30 uur. leesmis voor de parochie, 8.45 uur leesmis voor de overleden familio van Vegchel - Muysers, 10 uur Hoogmis voor Johannes .Peeters en Egberdina van Asten, 11 ..30 uur jaargetij de voor Johannes Verlinden. Maandag: 8 uur leesmis voor Johanna Aerts - Barten. Dinsdag: 8 uur leesmis voor intentie van de familie Wismans - Gooren. Woensdag: 8 uur leesmis vo^r Maria van Soest - Swinkels. Donderdag:19 uur weekdierst voor Jacob Plinsenberg. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Gerardus, Harrie en Antonetta Vergeldt. Zaterdag: 19-30 uur leesmis voor Michiel Jeurissen. Misdienaars: Zaterdag: 19.30 uur Knippenberg - Crienen. Zondag: 7.30 uur van Gassel - Verstegen, 8.45 uur Arts - Kappen, 10 uur Fleurkens- Spreeu- wer.berg, 11.30 uur de Wit - Koonings. Zoals voorafgaande jaren het geval is geweest zijn or dit jaar weer kindervacantieweken voor de jongens en meisjes uit Ven- ray en omstreken. De aanmeldingen voor dit jaar beloopt reeds ruim 700, waarvan bijna 400 kinderen uit de kerkdorpen. U begrijpt dat voor de leiding van het kindervacantiewerk jongens en meis jes nodig zijn. De leidigg heeft zich op spontane wijze gemeld, hetzij op eigen initiatief, hetzij via onze advertenties. Voor de meisjesweek zijn er voldoende leid-(st)ersvoor de jengensweek komen we echter 8 leiders van 17 18 jaar tekort. Het organiserend comité vraagt hiervoor de mede werking van de kerkdorpen. Indien je hiervoor intresse hebt kunt je je opgeven bij de Heer W.Michels, merseloseweg 53 te Venray, tel.no.04780-3223 De kindervacantieweek voor de jongens is van 27 t/m 31 Juli, Wij hopen dat wij op Uw medewerking kunnen rekenen. Voor IJsselsteyn staat dushhet kindervacantiewerk ook weer voor de deur. Evenals het vorige jaar rijdt er dit jaar ook weer een bus om de kinderen op te halen. De kosten zijn f,3.40 per persoon. Wilt U de kinderen gepast geld meegeven. De meisjes worden maandag 20 Juli, de jongens maandag 27 Juli op het pleintje voor school verwacht. De bus vertrekt om 9.10 uu±, zorg dat je op tijd bent. Verdere inlichtingen kunt U krijgen bij Mej. D.Peeters, tel.no.352. In aansluiting op het bovenstaande bericht nog het volgende: CollecteAangezien het kindervacantiewerk elk jaar veel onkosten met zich meebrengt, zal hiervoor Zaterdag 25 Juli en Zondag 26 Juli een col lecte gehouden worden. Wij hopen dat de IJsselsteynse inwoners deze collectanten niet zonder meer voorbij lopen. Bij voorbaat dank. Het comité Kindervacantiewerk. Groene Kruis. donderdag 23 Juli is er geen bureau, dit wordt verscho ven naar Donderdag 30 Juli 1970.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1