IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 10 juii 1970. jaargang 9 no. 36 Parochie H. Oda. 8e Zondag na Pinksteren» Zondag: 7»30 uur leesmis voor Marinus v.an Dijck, 8,^5 uur leesmis voor Thomas Michels en Elisabeth Rongen, 10 uur Hoogmis voor de parochie, 11.30 uur leesmis voor Victor Luyten. Maandag: 8 uur leesmis voor Piet Verheyen en Maria Litjens.. Dinsdag: 8 .uur leesmis voor Harrie Stiphout, Woensdag: 8 uur gestichte leesmis voor Peter Joh, van Lipzig en Elisabeth Verhoeven, Donderdag:19 uur maanddienst. voor Petronella Cox - de Lauw, ij dag: 8 uur maanddienst voor Gerard Fleurkens, l*f uur gezongen H.Mis uit dank baarheid bij het 25 jarig huwelijk van v,Vegchel-Muysers, 15 uur huwe lijksmis voor het bruidspaar Verheyen - Spreeüwenberg. Zaterdag: 19,3° uur maanddienst voor Peter van Gellecu#. jr,Qe.n.e. ■r.u;:L.s.* Vrijdag '10 Juli a,s. is om 2.^5 uur in het oude wijkgebouw Merselo- seweg 5 Venray, t.b.c. onderzoek uitfluitend voor die kleuters die schriftelijk zijn opgeroepen. Maandag 5 Juli om 5 uur run. worden deze afgelezen in het Gemeenschapshuis te IJs- selsteyn. Het niet opkomen is voor eigen verantwoording. Zondag 12 Juli gaan de ruiters op concours te Overloon, Aanvang voor het individueel dressuur en achttallen om 10 uur, en het défilé om 2 uur. Op het concours te Reuven behaalde"het achttal een 8e prijs. A.Poels met Helda werd 12e bij het springen klasse B. Uitslag vlucht Melun, aankomst le duif 12.20.15 uur, laatste duif 12.24-.l6 uur*. J.W.Hondrix: "1-2-4—8-10e pr. P. en M. Arts: 3-?c pr. J,Derix: 5-11-12© pr. A, van Aston: 6e pr. Jac. Hendrix: 9e pr. Uitslag vlucht Chateroux, 27 Juni 1970. J.Derix: le pr. J.Arts en Zn.: 2e pr. A. van Asten: 3-4-e pr. Jos. Pouwels: 5e pr. II.IT. Arts: 6e pr. Vlucht St.Vincent"19"Juni 1970. Jos.Pouwels: 18 pr* J,Camps: 2e pr. DANSEN. DANSEN. in het Gemeenschapshuis op: Zondag 12 Juli 1970, aanvang 6 uur nm. Muziek: Orkest Tony Gramser# V/ie heeft per abuis een nieuwo licht groene regenjas meegenomen in hot Ge meenschapshuis. Gelieve deze terug te bezorgen bij de beheerder van het Gemeenschapshuis. C. Thijssen, Swolgen. Wegens familieomstandigheden is het Zuivolhuis op Zaterdag 18 Juli a,s. GESLOTEN. In de kom van het dorp wordt wel.bezorgd J. Gourts- van Dijck, Puttenweg. Steeds leverbaar: Diverse soorten perkplanten. .J, Verlinden, Heidsepeelweg 67#

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1