S. VIJsselsteyn De Toto. Het toto-seizoen is weer ten einde"Kap: het bestuur van onze vereniging alle deelnemers van harte dankzeggen voor het poolen. Uw deelname is voor ons geldelijke steun. A-elftal wist te Meterik een zeer eervolle 2e prijs te behalen op het A-tournóoi, dat aldaar afgelopen zondag gehouden werd. I-Iet B 1-olftal was ietwat onfortttirnlijk te America en behaalde toch nog de 5e prijs. Van harte proficiat, jongens Vanaf heden worden alle trainingen, zowel voor de senioren als voor do jeugd, stopgezet tot een nader bekend te maken datum. Zoals bekend zal onze trainer, dhr. F. Schellen, onze vereniging gaan verlaten. Het bestuur heeft voor het komende seizoen als trainer aan gesteld, dhr. H. Troisfontaine uit Venray. Zaterdag, 20 juniDeelname van het D 1-elftal aan een D-tournooi te Meterik. Vertrek: 12.30 uur(busje) Hiervoor zijn de volgende spelers aangewezen:R. Keysers - G. v. Gasse I# v. Dipzig - J. Verstegen - H. Koonings - M. Bouten - H. Vergeldt- H. Bos - P. Bartray - P. Winnen - J. v.d. Leeuw - Jan Hendrix en P. Claessens. Leider: W. Verschüuren. Poule 1: Hegelsom - Melderslo - America - Holthees. Poule 27 Dis - Kronenberg - IJsselsteyn enMeterik. Veterane n-voetbal Ziondag21 juniDeelname aan het veteranentournooi te Meterik. Vertrek: 12.50 "uur. Hiervoor zijn de volgende spelers aangewezen: W. Broers - A. Wisnans H. Litjens - M. Marcellis - W. Verschuuren- G. Philipsen - J. v. Meij el- HLinders - J. Wismans - J. Rongen- H. v. Well. Prijsuitreikingin clublokaal J. Versieyen, waar na afloop de finale van het wereldkampioenschap Voetbal op een kleuren-TV gevolgd kan YCr?dijden: IJsselsteyn - Hegelsom 1.35 uur. Boekend - IJsselsteyn 2.45 uur. Melderslo - IJsselsteyn 4.uur. te„y,n,t Uitölag vlucht Moulins, los 6 uur wind Noord- Oost, aan komst eerste duif 16.06.39 uür, laatste duif 17-53*-l8 uur. Jos. Pouwels: l-3-4-6e prijs. J. Derix: 2e prijs. H.Koonings: 5~7e prijs. Uitslag vlucht LaOn^ 7 Juni 1970, aankomst eerste duif 12.35*^5 uur. laatste duif Ï2.3Ö.I5 uur. Pj en M. Arts: l-l4e prijs. J.Derix: 2-4-10e prijs. M.Arts: 3-5-9-13"l6e prijs, J.W. Hendrix: 6-7-8-12-15e prijs. Jac. Hendrix: 11e prijs. Steeds leverbaar: Diverse soorten perkplanten, J. Verlinden. Heidsepeelweg 79*

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 4