L.L.T.B, IJsselsteyn, 1 1 Afgelopen week brachten wij in rekening voor on2e vóórnaam ste producten, franco boerderij en af magazijn, per 100 kg.,excl. BTW, 4 Zeugenmeel 36.60 Braadkuikenkorrel f# 45.-80 Zeugenbrak/korrel 37.30 Baby- kalverkorrël 37:50 Biggenopfokkorrel (50 kg.) 77.— Klaver brok1: en ER. 35:30 Baby- biggenmeel 44.-- Rundveebrokken AB. 34:70 Baby- biggenkorrel 45.-- spec. 36:70 Startmeel voor biggen 42.20 Rundveekoekjes AB. 36:80 Startkorrel voor biggen 43.20 Rundveebrokken C 36:80 Slachtvarkenkorrel 38.40 Rundveekoekjes C. 38:60 SIach tvarken sme el 37.70 Mineralenbrok voor rundvee 37:80 Voll. foktoommeel zw. 39.60 Mi n er al e nk 0 ek j e s 39:80 Opfokvöeder I 42.40 Mestbrok voor rundvee 35:40 II 41.30 DMV. groen 132: legmeel 40,10 Paardebrokken 35:90 batterijraeól 39.60 Duivenkorrel (zomer) 48:50 Weidekoekjes EA, 34.20 Rundveebrokken EA. 52.20 up covenstaanae prijzen zijn eventueel nog ae voigenae Kortingen van per 100 kg., bij éép. bestelling, en bezorging op één dag. 1000 kg.. 2000 kgc 4000 kg. 6000 - 12000 kg. 12000 kg. 1.50 en meer. Bukk: Gezakt: 1.55 -.05 1.60 -.15 1.65 -.20 1.70 -.25 Pony-club "De Welshruiters". dOp het zondag 7 Juni j.l. gehouden concours te IJsselsteyn behaalden de leden van onze club de volgende prijzen: Achttallen B. C. D. 7e prijs. Viertallen B. C, D. 6e prijs. Individueel JLre^ssuur categorie A. 2e prijs: Maarten Kappen 4e prijs: Rogier Kappen, beiden op Buddy. Individueel dressuur categorie B. C. D. 7e prijs: Jaqueline Bos, op Rosemia 9e prijs: Maria Poels op Mayflower. 9e prijs: Thijs Derikx, op Cristal. 3e prijs: Marijke Klomp op Roosje. Voor de bestverzorgde zadelplaats behaalde onze club de 2e prijs. De beker voor de beste dressuurruiter van de eigen club werd gewonnen door Maar ten Kappen, Jaqueline Bos behaalde de 2e prijs. In zijn totaliteit kan de ponyclub terugzien op oen zéér geslaagd concours^ waar* bij aangemerkt moet worden, dat ons eigen publiek wat schaars aanwezig was. Het bestuur wil alle medewerkers aan dit concours, in welke vorm dan ook, harte lijk danken voor de ondervonden steun. Het bestuur van: "De Welbsruiters". DANSEN. DANSEN. in het Gemeenschapshuis op: ZONDAG 12 Juni a.s. aanvang: 6 uur n.m. Muziek: "The Teddy Boys". Te koop. j <jr. vaarzen, Th. Heidens, Tiramerraannsweg, Te koop. pinchertje, G, Verhoeven, Timmermannsweg.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 5