Be;) aardenvereniging. ^aan(^ag 22 Juni maaky de bejaardenv ereniging eu üi'^ê tapje naar de Biesbosch en omstreken. Be bus verterkt om 8 uur bij het Gemeenschapshuis. Lunchpakket meenemen, s'avonds vindt een gezamelijk diner plaats. Biegenen die hieraan deol wensen te nemen» dienen zich tij dig op te geven bij een van onderstaande personen. Ook zij, die nog geen 65 jaar zijn, kunnen zich opgeven, en bij voldoende plaatsruimte de reis meemaken. Opgave kan geschieden bij Mevr. Wismans tel.529, H.Koonings, of Th. v.d.Pas tel.293» Korfbalclub zondag 14 Juni is het langverwachte tournoei in Someren waar we proberen de wisselbeker in ons bezit te houden. Be Peelkorf n?emt hier aan deel met 5 achttallen. We verwachten de leden om 11.50 uur vm. op het schoolplein. Vandaar vertrekken we met eon bus van de Zuid-Ooster Be buskosten bedragen voor de leden f.1.-, en voor de niet-leden f.1.50. Iedere supporter is welkom, ookde ouders van de leden verwachten wij op deze vo^r ons belangrijke en mooie dag. Be leden moeten meenemen: lunch pakket, korbaluniform (aantrekken). We wensen jullie veel plezier en heel veel succes. Senioren. W.Arts L.Vergeldt L. van Asten Tr.Claessens M.Stiphout F.Heidens M. Arts B.Hendriks Reserves: G.Keysers,JSwinkels M.Jenniskens,I.Stevens, G.Bovee, Tiny van Asten. J unioren B. Junioren A. T. Arts C. van Ass Tr.Stevens Tr.Rooyackers R.Willems M. Stevens A.Keysers E, van Haperen G. Arts E. Vogels L.Keysers I. v.d. Leeuw M. Stiphout L. Heidens A. Janssen M. Swinkels Reserves:I. van Ass, H.v.d. Leeuw R. Beters, E.Claessens Aspiranten. II. Th.Stevens H. Swinkels R. Koonings C. Berikx Res.: N.Claessens. W. Claessens M. Swinkels J.Koonings Tr.Swinkels Reserves:R.Janssen,M.Swinkels W.Lemmens, Th. Custers. Aspiranten I. E. Willems W.Vogels Th.Heidens W.Goumans Tr. Custers A.Martens Tr.Philipsen F. Lemmens Res.: Tr. van Vegchel. P.s.: Be meisjes die hierboven niet vermeld zijn kunnen ook niet aan het tournooi deelnemen., omdat er maar met 5 achttallen kan worden deelge nomen. IJsselsteyn. uii:spag vlucht Melun, los 6 uur, wind NO. aankomst 1e duif 12.00.4, laatste duif 15.04.35. J.Berix: 1-3-15—1 Te pr. J.Pouwels: 2-4-10e pr. P.en M.Arts:5-16e pr. P.Philipsen: 6-12e pr. J.Arts en Zn.:7-19e pr. M.Arts: 8-11-18e pr. Jac, Hendrix: 9e pr. J.W.Hendris: 15-He pr. P.B.V. Huiszoekers. uj_-^s]_ag viUCht Melun 51 Mei, aankomst 1e duif 12.01. 54 uur. H. van Ass: 1-5-20e pr. H.Hendriks: 2-4e pr. J.Cox: 3-29e pr. Fr.Janssen: 6-7-16-17-18e pr. M.Janssen: 8e pr. G.Linders:9-10-13-1Q-21e J.Custers11-14-22e pr.M.Houben:12-24-28e pr. M.Vergeldt: 15-27e pr.A.Ron gen:23e pr.H.Janssen: 25e pr.B.Binders26e pr. VluchtMoulins, 51 Mei, aankomst 1e duif 15.10.06. Fr-gJanssen: 1-5-4-10-11e pr.G,Binders2-5-9e pr.H. van Ass: 6e pr. H.Wil lems:7-8e pr. M.Janssen: 12e pr. J.Custers: 15e pr. Handboogschutter!,-)uitslag 5e kringconcours: 1e zestal 2e prijs,1180 pnt 2e zestal 8e prijs 939 pnt. 3e zestal 7e prijs 722 pnt. Het vierde kringconcours wordt gehouden op 27 Juni te Horst-America. Onze vereniging heeft de beurt om 5.30 uur nm. Er wordt met 3 zestallen deel genomen. Te koop: enige dr. vaarzen, Th.Janssen, Beurneseweg 24 Te koop: licht aanhangwagentje voor achter auto. J.Stevens, Puttenweg 27.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 3