IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD jaargang 9 no. 32 12 Juni 1970 Parochie H. Oda. 4e Zondag na Pinksteren Zondags 7.30 uur leesmis t.e.v. de H.Gerardus, 8.45 uur-leesmis voor Ge rard Fleurkens "besteld door de Boerenleenbank, 10 uur Hoogmis voor de Parochie* 11430 uur lee6mis voor zekere intentie. Maandags 8 uur maanddienst voor peter van Geile cum-. Dinsdags 8 uur maanddienst voor Petronella Cox - de Lauw, Woensdag; 8 uur maanddienst voor Gerard Pleurkens. Donderdags 19 uur weekdienst voor Jacob Flinsenberg. Vrijdags 8 uur leesmi6 voor Piet Verheyen en Maria Litjens. Zaterdag: 19.30 uur jaargetijde voor Martinus Strijbos. Misdienaars: ga-^er^gg: 19.30 uur Janssen - Cox, Zondags 7,30 uur van GasseL Koonings, 8.45 uur Pleurkens- Knippenberg, 10 uur de Wit - Arts, 11.30 uur Janssen - Bos. £a&5.r.Q.-sck°°-lr Voor de leerlingen van de 6e klas, die binnenkort de school gaan verlaten, is een cultureel programma samengesteld, dat er als volgt uit ziet. Dinsdagmorgen wordt een bezoek gebracht aan het Oorlogsmuseum in Overloon. sfMiddags komt Mevr.Remmen uit Venray. Behalve de sexuele voorlichting,die U moet zien als een samenvatting van wat reeds op school gebeurd is, zal zij ook de houding van de jongen en het meisje in deze tijd ter discussie brengen. Op woensdag volgt een oriëntatieritDonderdagmorgen wordt een be zoek gebracht aan Evaluon in Eindhoven. Donderdagmiddag is een expressie middag. Op vrijdag worden nog lichtbeeldenseries vertoond, waarbij vooral de nadruk gelegd wordt op de houding van het kind t.o.v. zijn omgeving, de dagen worden afgewisseld door sport en spel. Als sluitstuk van deze week voigt dan het schoolverlatingsfeestwaarvoor de uitnodigingen door de kin deren zelf verzorgd worden, alsmede het programma van deze avond. Vacantie. Nogmaals deel ik U hierbij mede, dat de grote vacantie dit jaar begint op Vrijdag 26 Juni s'middags om 5 uur. Naar alle waarschijnlijkheid begint het hieuwe schooljaar ep Maandag 11 Augustus. JP.nfi.e.re.nftQ°.rjn verband met afwezigheid van de dirigent is er op zaterdag 13 Juni GEEN repetitie voor het jongerenkoor. Voor degenen die NIET mee naar Passau gaan is er ook op zaterdag 20 Juni GEEN repetitie, maar het gehele koor wordt op Zondag 21 Juni om 11 uur in de kerk verwacht voor een korte repetitie, waarna de jongerenmis van die dag zal worden verzorgd. De Passau- groep heeft op Zaterdag 20 Juni WEL repetitiedeze begint cm 7 uur nm. in het Gemeenschapshuis. Daar dit de z.g. generale repetitie van het Passau- programma is, mag niemand ontbreken. Direct na de avondmis verwachten we dan allen die met het jongerenkoor mee naar Passau gaan in het Gemeenschapshuis om de organisatie van de reis even door te spieken. Deze maand? de maand Juni is de laatste maand van het zwemseizoen. In Juli kan men zich weer opgeven voor het volgend seizoen, gemengd zwem men. Telefonische opgave zo spoedig mogelijk bij een der bestuursleden.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1