IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 5 Juni 1970. jaargang 9 no. 31 Parochie H.Oda. 3e Zondag na Pinksteren. Zondag; 7.30 uur leesnis voor Ce parochie, 8.45 uur jaargetijde voor Prans van Soest en Anna van Bracht, 10 uur Hoogmis voor Gerard Pleurkens besteld door de Boerenbond, 11.30 uur Jongerenmis. Maandag; 8 uur leesmis voor Victor Luyten. Dinsdag; 8 uur leesmis voor intentie van de familie 'Jismans - Gooren. Woensdag; 8 uur leesmis uit dankbaarheid vcor de fam.Vollenberg-Verheyen. Donderdags 19 uur leesmis voor Maria van Soest - Swinkels. Vrijdag; 8 uur weekdienst voor Jacob Plinsenberg. Zaterdag; 19.30 uur leesmis uit dankbaarheid vo^r de familie Philipsen- Groetelaars Vrijdag 12 Juni zal Mgr. Beel de kinderen van de 6e klas komen vormen. De plechtigheid begint om 7 uur. Misdienaars%aterdag; 19.30 uur Bos - Janssen. Zondag; 7.30 uur Cox-Jans- sen, 8.45 uur van Gassel - Koonings, 10 uur Pleurkens - Knippenberg. Stichting "LimburgseKindertehuizen. In Heerlen op de Heerlertaan 142 l'igt het "SterrehuisIn dit kinderhuis verblijven 60 kinderen die niet in het eigen gezin kunnen vertoeven. Dit heeft verschillende oorza ken, maar voor de-kinderen steeds hetzelfde gevolg, het missen van het gezinsmilieu. Voor deze kinderen staat de vacantjetijd voor de deur zoals voor alle andere kinderen. Juist in die tijd missen de kinderen nog ster ker dan anders het leven in gezinsverband. Daarom willen wij voor deze kin ieren zoeken naar mogelijkheden om een paar weken van de vacantie in een ge zin door te brengen. Reeds eerder heeft de directie van het "Sterrenhuis" ondervonden dat de omgeving van Venray een mooi vacantiegebied is en dat verschillende gezinnen bereid zijn om deze kinderen gedurende enkele weken gastvrijheid te bieden en een prettig tehuis. Uit ervaring weten wij dat deze weken voor de kinderen hoogtepunten zijn in hun vacantie. Zij blij ven danook dankbare herinneringen behouden aan die gezinnen en vertellen er in de lcop van het jaar graag en enthousiat ever. Wij hopen dat er in IJsselsteyn gezinnen zijn waar onze kinderen een stuk van hvu vacantie kunnen doorbrengen. De leeftijd van deze jongens en meisjes ligt tussen 4-19 jaar. De vacantieperiode :s van 15 Juli t/m 6 Augustus. Wanneer U hieraan wilt meewerken kunt U dit opgeven aan Mej. D.Peeters, Timmermanns- weg 5 IJsselsteyn, tel.352, aanmelden vóór 20 Juni 197C De directie zal dan graag rersoonlijk contact met U opnemen met de fami lie, na 20 Juni 1970, om een en ander te bespreken. --- Het bestuur van onze fanfare maakt hiermede bekend, dat ons corps a.s. maandag 8 Juni een feestconcert mee zal opluisteren te Meterik bij gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de fanfare aldaar. Voor onze muzikanten en drummers welke de laatste repetitie hebben gemist, wordt vermeld dat wij om 8 uur nm. in Meterik worden verwacht, dus het verterk is bepaald 10 min. voor 8 aan het Gemeenschapshuis, en het be stuur hoopt dat alle leden op tijd aanwezi zullen zijn. 1^9 o Y) q "Y* p

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1