IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 22 Mei 1970 jaargang 9 no. 29- Parochie H. Qda. Drjevuldigheidszondag. Zondag! 7,30 uur leesmis voor Martinus Peeters en Johanna Geerets, 8.45 uur leesmis voor Piet Verheyen en Maria Litjens. 10 uur Hoogmis voor de parochie, 11.30 uur jongerenmis. Maandag! 8 uur leesmis voor Michiel Jeurissen. Dinsdag! 8 uur weekdienst voor Peter van Gellecum. Wnensdag: 8 uur leesmis voor Thcmas Michels en Elisabeth Rongen. DonderdagsH.Sacramentsdag, 8 uur leesmis voor intentie voor de familie Vergeldt - de Lauw, 10.30 uur huwelijksmis voor het bruids paar Peeters - v.d. Munckhof. Vrijdag! 8 uur lé^smis voor Christiaan Verschuuren, 14 uur H.Mis uit dankbaarheid bij het 40 jarig huwelijk van Peetere - Ewals. Zaterdag! 16 uur H.Mis uit dankbaarheid bij het 40 jarig huwelijk van Lemmens - Verstraeten, 19*30 uur leesmis voor de genezing van een zieke. A.s. zondag zullen we weer de korte processie houden om het plein waar na- de-H, Mis op het Schoolplein. We verzoeken om te vlaggen. Om 11.30 uur is er dan geen H. Mis. Misdienaars! Zaterdag: 19.30 uur van Gasse1 - M.Koonings. Zondag! 7.30 uur Pleurkens - Knippenberg, 8.45 uur de Wit - Arts, 10 uur Bos - Janssen. onff renkoor. jn ver-band me^ uitwisselingsavond met Duitse jongeren is er zaterdag 23 Mei GEEN koorrepetitie. Wel zijn alle leden vSn het jonge renkoor en de verdere medewerkers van de jongerenmis van harte welkom op de uitwisselingsavond. Voor nadere mededelingen zie hierna. Uitwisseling Puitae Jongeren. Een Duitse 3ongeren uit Deggendorf zal op zaterdag 23 Mei ('dus morgen; te gast zijn in IJsselsteyn. s'Avonds is er dan een contactavond in zaal van Gassel te Veulen. Door omstandig heden waren de beide zalen van IJsselsteyn bezet, zodat moest worden uit geweken naar Veulen. De avond begint om 8.15 uur en zal ongeveer duren tot 11 uur. Op deze avond zal de "Passau-groep" van het jongerenkoor samen met een volksdans groep uit Helmond het volledige programma uitvoeren dat zal worden uitge voerd tijdens de "Europeïsche Jugenwoche" in Passau eind Juni, terwijl voorts een morris- dansgroep uit Helmond nog medewerking aan deze avond zal verlenen.Natuurlijk verwachten we op deze avond alle leden van het jongerenkoor (ook degenen die niet mee maar Passau gaan) terwijl verder iedere belngstellende van harte welkom is. We denken speciaal aan de ove rige medewerkers van de jongerenmis en de ouders van de koorleden die naar Passau gaan. Morgenavond, zaterdag 23 Mei, om 8.15 uur in zaal Van Gassel te Veulen. jn de maand Mei is geen zuigelingenbureau meer. De maand Juni is weer normaal, n.l. de tweede en vierde donderdag, respectieve lijk 10 en 24 Juni. (rTOPTIP ICtMI "1

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1