van G A S S E L f s, "EnKaBé -SUPER". Vers vLees aanbiedingen: Dit weekend: 500 gram SOEPVLEES z.b. f.4.18 500 RUNDERBRAADVLEES f.4.99 500 MAGER VARKENSVLEES f.4.08 f.1.98 2.18 1.18 DinsdAg: 500 SPEKLAPPEN Woensdag: 500 GEHAKT Donderdag: 3 stuks SLAVINKEN Vers uit de bakkerij: Dit weekend: 1 opgemaakte ROLKOEK voor f.2.25. Jan van Gasse1. Beleefd aanbevelend, DANSEN. DANSEN. in het Geme enschap shuts op Maandag- 18 Mei (Tweede Pinkster dag), aanvang G uur. Muziek: The Black Boys. Te koopHAK0_ fraia 4 Pk> aange dreven voorwiel. H. v.d. Staak, Puttenweg 20 tel. 04785 - 569 SGl5teyn- Afgelopen woek brachten wij in rekening voor onze voornaam ste producten, franco boerderij en af magazijn, per 3,00 kg. excl. BW* 4 Zeugenmeel Zeugenbrok/korrel Biggenopfokkorrel (50 kg.) Baby- biggenmeel Baby- biggcnkorrel Startmeel voor biggen Startkorfel voor biggen Slachtvarkcnskorrel Slochtvarkonsmeel Voll. fokbooromeel zw. Opfokvöeder I II legmeel batterijmecl Weidekoekjes EA. 37.50 38.20 77.— 44,60 45.60 42.40 43.40 38.50 37.80 40.40 42.40 41.50 40.50 39.80 3^.60 Broadkuikenkorrel f. -45.60 Baby- kolverkorrel 38.40 Kalverbrokken ER. 35.80 Rundve©brokken AB. 35*20 spec* 37.80 Rundveekoekjes AB. 37.20 Rundve ebrokken G. 36.70 Rundvoekoekjes C. 30.60 Mineralenbrok voor rundvee 37.80 Mineralenkoekjes 39.80 Mestbrok voor rundvee 35*80 DMV. groen 130.— Perrdebrokken 37.10 Duivenkobrel (zomerk 48,— Rundveebrokken EA. 32.70 Op bovenstaande prijzen zijn eventueel nog de volgende krotingen van toepassing per 100 kg.bij één bestelling, en bezorging op één dag. 2000 kg. 4000 kg. 6000 - 12000 kg. 12000 kg. en meer. Bulk Gezakt 1000 kg« l.~ 1.05 -.05 1.10 -.15 1*15 -.20 1.20 -.25 K V P In een aanvullend berichtgeven wij een vervolg op het bericht elders in dit b!Le£y betreffende het stemmen bij volmacht voor de gemeenteraad op 3 Juni a.s. Degenen die van doze regeling gebruik wensen te maken kunnen telefonisch con tact op to nemen met: H.Philipsen tel.290, P.Janssen tel.358, J.Jenniskens tel.2Ö2, G.Fleurkens tol.390, P.Arts tel.26l, L.Marcellis tel.547, M.Janssen 228 tel. ilSPIP-5."jn verband met 2e Pinksterdag is dc gymnastiek verschoven naar a.s. Dinsdagavond van 8-9 uur. vij hebben een zeer mooie collectie heren-en jongens weekenders ontvangen ontvangen, zowel getailleerd als het klassieke model. Ook in kleuter- en kindörblouses in tricot en strech zijn wij ruim gesorteerd. ZEER MOOIE ZOMERKLEUEEN. Textielhandel: A. BALTISSEN.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 2