USSELSTEIJNS NIEUWSBLAD jaargang 9 no. 28 15 Mei 1970 Parochie H. Oda. Hoogfeest van Pinksteren Zondag: 7.30 uur leesmis voor de familie Michels- Lemmen, 8.45 uur lees mis voor Gerardus Fleurkens besteld door de huurt, 10 uur Hoog mis voor de parochie, 11.39 uur leesmis voor Victor Luyten. Maandag: Tweede Pinksterdag, 8 uur leesmis voor Michiel Jeurissen, 9 uur leesmis voor Johanna Aerts - Barten, 10 uur Hoogmis. Dinsdag: 8 uur weekdienst voor Peter van Gellecum. Woensdag: 8 uur leesmis voor Harrie Stiphout. Donderdag:19 uur maanddienst voor Peter van Gellecum. Vrijdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Lemmens - Poels, 14 uur H. Mis uit dankbaarheid bij het 40 jarig huwelijksfeest van Janssen - Spreeuwenberg. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor de familie Vollenberg - Verheyen. Misdienaars: Saterdag: 19.30 uur van Gasse1 - Koonings. Zondag: 7.30 uur Fleurkens - Knippenberg, 8,45 uur de Wit - Arts,10 uur Bos - Janssen, 11.30 uur Janssen - Cox. Maandag.: 8 uur Fleurkens - Knippenberg, 9 uur de Wit- Arts, 10 uur Bos - Janssen. Lagere school. pj_nks-tervacantie voor de lagere school duurt van 18 tot en met 22 Mei a.s. Dit is dus de hele week van Pinksteren. Op Maandag 25 Mei worden de kinderen dus weer op school verwacht. Kijkavonden. Nogmaals deel IS. U, ouders van lagere schoolkinderen mede, dat de tweede serie contact- of kijkavonden van dit schooljaar gehouden worden op Woensdag- en donderdagavond, resp. 3 en 4 Juni a.s. U krijgt nog op tijd bericht, wanneer we U het liefst in school verwachten. SchoolverlatingsfeestHet schoolverlatingsfoest voor de 6e klasleerlingcn wordt gehouden op Vrijdag 19 Juni a.s. De kinderen zijn reeds vol activi teit voor dex© avond. Probeert U a.u.b. deze avond voor hen vrij te houden. Kleuterschool. De kleuters hebben Pinkstervacantie van 18 t/m 22 Mei. Maan dag 25 Mei is er weer school. Op 3 Juni a.s. zullen de verkiezingen voor de gemeenteraad weer plaats vinden. Indien er stemgerechtigden zijn, die door welke omstandig heid ook, niet in staat zijn zelf naar de stembus te gaan, kunnen deze iemand van hun naaste familie of een huisgenoot, een volmacht geven om na mens hem/haarzelf een stem uit te brengen. Deze volmachten dienen uiterlijk 25 Mei a.s, te zijn ingeleverd op het Ge meentehuis. Iedereen die een ander een dergelijke volmacht wil geven, kan contact opnemen met. een van de bestuursleden van de K.V.P. waar formulie ren voor een dergelijke volmacht verkrijgbaar zijn. A.s. donderdag 21 Mei a.s. bedevaart naar Oostrum, om 8 uur n.m. H.Mis in Oostrum, en degenen die met de bus mee gaan worden verzocht om 7.30 uur n.m. aan de kerk te zijn. Opgave t/m 19 Mei telefoon 509. Degenen die op eigen gelegenheid gaan worden verzocht om 8 uurr in Oostrum in de kerk te zijn. Dinsdag 12 Mei j.l. werd MevrJenniskens-Poels in het kringbestuur gekozen. Bestuur en leden wensen haar van harte proficiat met deze uitverkiezing.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1