ïhJL5JL5-!Lï-I-!L±_325^®-I-§_5-LAS i voor POULET MAGER VARKENSVLEES f. 4.60 2,28 4*08 2.18 4.18 1.18 Vors vlees a^rtbiodingen: Dit weekend: 400 gram ROSBIEF 300 400 Mpggaflggi 500 BRAADWORST 500 SOEPVLEES 2 stuks TARTAAR Vers uit do bakkerij 3 vlaaitjes van f,1,65 voor f,1,25 12 Minibroodjes l.OÖ -.98 Wij hebben nu ook het nieuwe ENERGIEBROOP Gpzond en lekker door zijn duurzame grondstoffen. Voor de slanke lijn en gezonde bloedvaten* Vracg onze verkopers of in de winkel, voor 86 cent, DINSDAG is na de middag dé winkel gesloten. Beloofd aanbevelend, Jan van Gassel, Loonbedrijf: W. van Schijndel, werkt thans ook met de nieuwe Lely - fraise. Tiara ormannsweg 5&t tol, no,500 Te koop: 10 melkbussen 30 liter J Swinkcls, Past. Jacobspoel 5 Wegens omstandigheden is de cafe van het Gemeenschapshuis. a,s. Zaterdag Gesloten De zarl is wel open, i,v,m, een schilde rij tentoonstelling. L,Janssen, Conciërge eL.T.D, IJssclsteyn, Afgelopen week brachten wij in rekening- voor onze voornaam ste producten, franco boerderij en af magazijn, per 100 kg, excl. BTW, 4 Zougonmoel f 37.10 Brr -^dkuikenkorrel f. 45.80 Z eugenbrok/korr el 37.80 Baby- k al v erkorr ol 38.30 Biggenopfokkorrol (50 kg) 76*-- K direr brokken ER. 36.50 Babj'- biggenmeel 44,10 Rundveebrokken AB. 33.20 Bcaby- biggenkorrel 45.10 spec 37.70 Startmeel voor biggen 41.50 Rundveekoekjes AB. 37.20 Startkorrel voor biggen 42.50 Rundveebrokken C. 56.80 Slachtvorkenskorrel 38.40 Rundveokoekjes C. 38.80 Clachtvarkensmeel 37.70 Mlneralenbrok voor run&vee 37.60 vcll, foktoommeel zw. 39.90 Mi n e r al enk oek j e s 39.60 Opfokvöeder I 42.60 Mestbrok voor rundvee 35.70 II 41.30 DMV. groen 130.— 0 legmoel 40.30 Parrdebrokken 36.30 bettorijmeel 39.90 Duivenkorrel (zomer) 47.90 Op bovenstaande prijzen zijn eventueel nog de volgende kortingen van toepassing •oor 100 kg,bij eón bestelling, en bezorging op óen dag. 1000 kg. 2000 kg. 4000 kg. 6000 - 12000 kg. 12000 kg. en meer. Bulk: 1.— 1.05 1;10 1.15 1.20 Gezakt: -,05 r*15 -.20 -.25 -> khoudbure_auMaandag 11 Mei a,S, houdt het boekhoudbureau zitdag op het kantoor an cfe L.L.T.B., van 2-3 uur nm. L.V.B. Willen de dames die aan een of meer van de volgende cursussen wil deelnemen zich vóór 4 Mei a,s, opgeven bij een van de bestuursleden.De cursussen zijn: Handenarbeid, Engels, Naaicursus, kleutercursus,algem,ontwikkeling,beter bewegen ook voor oudoren,handwerken, EHBO,cursus. Het verteek naar "Alles voor Eva" is om ik uur fan de kerk,op Maandag 4 Mei, thuiskomst 24 uur. Damesgymnastiekclub, uèl. 1 11 Met ingang van a,s< Maandag begint de gymles voortaan om 8 uur. Te koop: 1 paar voetbalschoenen m,38-39, A, Baltissen, Lovinckplein.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 2