IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD i Mei 1970. jaargang 9 no. 26 Parochie H. Oda. 4e Zondag in de Paastijd» Zondag: 7*30 uur leesmis voor de overleden familie Stoffelen - Kroon, 8.45 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Michels - Bennenbroek, 10 uur Hoogmis voor de parochie, 12*30 uur leesmis voor Martinus de Laat# Maandag: 8 uur leesmis voor Maria van Soest - Swinkels en overleden ouders van Soest - Smedts. Dinsdag: 8 üur gesticht jaargetijde voor Petronella van Asten - Pouwels. Woensdag: 19*30 uur leesmis voor Harrie Vergeldt* Donderdag:Feest van s'Heren Hemelvaart, verplichte feestdag, 7*30 uur leesmis voor Christiaan Verschuuren, 8.45 uur leesmis voor de overleden familie Lem- mens - Poels, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11*30 uur weekdienst voor Peter van Gellecum. Vrijdag: 8 Uur leesmis voor Martinus Peeters en Johanna Geerets. Zaterdag? 19*30 uur leesmis voor Peter Johannes Philipsen* A.s. zondag 10 Mei zullen de kinderen de eerste H.Communie doen en wel onder de H.Mis Van 9 uur. De 2e Mis zal dus zijn om 9 uur en niet om 8*45 uur. Wij verzoeken vriendelijk om voor de ouders en familieleden van de communicanten plaatsen vrij te laten* Misdienaars: Zaterdag: 19*30 uur Janssen - Bos* Zondag en donderdag: 7*30 uur Jans sen - Coxi'&*^5 uur van Gassel - Koonings, 10 uur Fleurkens - Knippenberg, 11*30 uur de Wit - Arts. Hier volgt de uitslag van het fancy-fair, windbuksschieten, vogelpik, ringgooien, popraden, snoepfles en eiermand. Windbuksschieten: le prijs P.Cleven, IJssèlsteyn, 2e prijs van Ooi Veulen, 3e prijs G.Linders, IJsselsteyn, 4e prijs M, van Hoof IJsselsteyn. vogelpik: le prijs H, van Asten, 2e prijs G.Verhoeven, IJsselstey, ringgooien:. le prijs H.Stevens IJsselsteyn, 2e prijs Fr.Verheyen IJsselsteyn. De pop is geraden door Thea Jaspers en ze heet Bianca. De mand met eieren is gera den door: A.Poels, A.Pouwels, M.Spreeuwenberg, Th.Janssen, 10.451 kg* Snoepfles: Aantal stuks 537, R.Nijssen en P. van Ass. De prijzen kunnen worden afgehaald bij J.Jaspers, Steegsepeelweg, IJsselsteyn. Afgelopen zondag werd de 2e kringwedstrijd gehouden te Leunen. J.Lemmens behaalde met Hennie bij dressuur L.l de eerste prijs, en bij het springen de 7e prijs. -J-2- A.s. zaterdag wordt hot eerste kringconcours gehouden te Casten- ray. Onze vereniging is aan de beurt om 3 uur precies. Er wordt met -3 zestallen deelgenomen* P.D.V. Huiszoekers. uitsla€ vlucht ottignies 19 April 1970, aankomst le duif 11.0?.?8 G.Linders: l-4-8-12-l4-l8-40e prijs. A.Rongeh: 2-6-20e prijs. P.de Lauw: 3-27~33e prijs*J.Cox: 5-7-13-*15-17-26-28-30-34e prijs, M.uanssen: 9-35-42e prijs.Fr.Janssen: 10e prijs.H,Janssen: ll-21-23-3öe prijs. J.Ousters: 16-22-24-25-29© prijs. P.M.Cox: 19e prijs* M.Houben: 31e prijs. L.Janssen: 32e prijs* M.Vergeldt: 36-37e prijs. J. van Soest: 39e prijs, H.Hendrikss 4l-44-45e prijs*: B.Linders: 43e prijs*

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1