IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 24 April 1370. Parochie H. Oda. jaargang 9 no. 25 Zondag: Maandag: Dinsdag: 5e Zondag in de Paastijd. 7.30 uur leesmis voor zekere intentie, 8.45 uur leesmis voor de overleden familie Poels-Wijnen, 10 uur Hoogmiö voor de parochie, 11.30 uur jongerenmis voor Martinus de Laat. 8 uur leesmis voor Leonardus Maeseen en Anna Mooren. 8 uur weekdienst voor Gerardus Pleurkens, 10.30 uur huwwleijksmi3 voor het bruidspaar Hermans - Arts. Woensdag: 8 uur leesmis vo^r Harrie Stiphout. Donderdag:19 uur weekdienst voor Peter van Gellecum. Vrijdag: 8 uur eerste vrijdag van de maand, leesmis voor Thomas Michels en Elisabeth Rongen. Zaterdag: 3.30 uur H. Mis uit dankbaarheid bij het 25 jarig huwelijksfeest van Clerkx - van Lierop,- 19.-30 uur leesmis voer Maria van Soest- Swinkels. Misdienaars: Zaterdag: 10.30 uur de Wit - Arts en Bos - Janssen, 19.30 uur de Wit - Arts. Zondag: 7.30 uur Bos - Janssen, 8.45 uur Cox - Janssen 10 uur van Gassel - Koonings. Lagere school. Koninginnedagviering. De koninginnedagviering op Donderdag 30 April is als volgt geregeld: sfMorgens vanaf 9 uur zijn er voetbalwed strijden tussen elftallen, samengesteld uit leerlingen van de klassen 4» 5 en 5. Voor de meisjes zijn er eveneens s'morgens korfbalwedstrijden en wel voor de meisjes uit klas 5 en 6. s'middags half 2 zijn er voor de klassen 1 tot en met 4 kinderspelen. Deze bestaan uit:- 1. evenwicht. 2. eilopen. 3. balwerpen. 4.zaklopen. 5.goaltje trappen. Voor de klassen 5 en 6 wordt er s'miidags op dezelfde tijd een vijfkamp georganiseerd. Deze. bestaat uit: 1. 100 m.hardlopen, ê.hinkstap- sprong. 3. balgooien(tennisbal)4. bal in korf. 5. bal door goaltje. .nij de wedstrijden voor de middag worden er prijzen uitgeloofd. Voor de winnaars van de vijfkamp bekers en medailles met huldiging. Verder krij gen alle kinderen een prijsje groot of klein. sfMiddags moeten alle schoolkinderen om kwart over een op het schoolplein samenkomen. We gaan gezamelijk naar het nieuwe sportpark en keren ook ge- zamelijk terug. De prijsuitreiking is in school. De tractatio wchter vindt op..-h.et sportpark plaats .Mochten de weersgesteldheden zodanig zijn, dat de geplande activiteiten niet kunnen doorgaan, dan zullen deze verschoven wor den naar Dinsdag 5 Mei. De afgelasting vindt alleen in het uiterste geval plaats en dan. pas ter plaatse, dwW.z. het wordt pas besloten, als de kinde ren op schoolplein of sportterrein zijn. U hoeft derhalve^ daar niet voor te telefoneren. Het zou bijzonder prettig zijn als we de belangstelling van.velen van U mochten ervaren op deze dag. Kijkavonden. Reeds nu delen we U mede, dat de a.s. 2e serie kijkavonden van dit schooljaar zullen worden gehouden op Woensdag 4 en Donderdag 5 Juni a.s. N.&.v. de in personeelsvergaderingen besproken schoolzaken vol gen op de a.s. Maandag te houden ou/deravond nog nadere mededelingen. T V ~R - Degenen die handwerken of iets dergelijks maken voor de tentoonstel ling van het 40 jarig jubileum in Venray, gelieve dit op te geven vóór 25 April. Men gelieve op te geven de juiste naam en adres en nadere aanduiding van het te maken stuk. Ook de dames die al eerder toegezegd hebben iéts te zullen maken, willen die zich nog even opgeven, tel. 04930 - 2C19.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1