IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 17 April 197c. jaargang 9 no.24. Parochie H. Qda. 4e Zondag in de Paastijd. Zondag: 7.30 uur leesmis voor Harrie Goumans, 8.A5 uur leesmis voor de parochie, 10 uur Hoogmis voor Antoon Swinkels, 11.30 uur lees mis voor Ma-rtinus de Laat. Maandag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Lemmens- Poels. Dinsdag: 8 uur leesmis voor deoverleden familie v„d. Ven - Verheyen. Woensdag: 8 uur weekdienst voor Gerard Pleurkens. Donderdag1.9 uur leesmis voor de overleden familie Deters - Teunissen. Vrijdag: 8 uur weekdienst voor Peter van Geliecum. Zaterdag: 10.30 uur huwelijksmis voor het "bruidspaar Geerts - Willems, 19.30 uur leesmis voor de overleden familie Wilmse -Verheyen. I^dl?.qaarBZaterdag.; 19>30 uur ï>ieurkena - Knippenberg. Zondag; 7.30 uur de Wit - Arts, "8.45 uur Janssen - Bos, 10 uur Janssen - Cox, 11.30 uur van Gassel - Koonings. Voor de vele gelukwensen welke ik op mijn 40 jarig jubi leum mocht ontvangen, en die deze dag voor mij tot een onvergetelijke hebben gemaakt, zeg ik langs deze weg aan allen hartelijk dank. Pastoor Janssen. r. Hier volgt de uitslag van de loterij t.b.v de rijvereniging "De Peeldraver" Hoofdprijs:no1923 -1419- 1870 - 1887 - 1186 - 1016 - 2645 - 2468 - 2524 116.5 - 1781 - 1355 - 2265 - 1744 - 2849 - 2880 - 1438 - 1118 - 1875 -1607. de nummervolgorde is ook de prijsvolgordeDe verder uitslag van de fancy- fair wordt volgende week in IJHB. bekend gemaakt. Afgelopen zondag werd de eerste kringwedstrijd gehouden te Swolgen. De volgende prijzen werden behaald: Dressuur klasse L.1, 1e prijs J..Lemmens met Hennie3e prijs A.Janssen met Lady. 2e prijs H. de Wit met Pabiola. Dressuur klasse L.1I, 4e prijs Pr.Verheyen met Ringn. Het viertal behaal de in de klasse M. een 4e prijs... AsMaandag en Dinsdag 20 en 21 April is er gelegenheid om kleuters op te geven in de Kleueterschool, die voor 1 October 1970"4 jaar worden, elke dag van 3.30 tot 4.30 uur namiddag. Het is alleen voor de kleuters die nog niet opgegeven zijn. De kleuters doe vorig jaar opgegeven zijn, maar niet naar school konden wegensplaats gebrek, staan op de wachtlijst. ILJLt.Uitslag vlucht Aerschot 5 April 1970, aankomst 1e duif 10.36.49 uur. Pr. Janssen: 1-2-3-14-17-21-26-33-35© prijs. P.de Lauw:4-30-42e prijs. G.Linders5-7-12-13-23-25-29-32-39-44-45© prijs. J.Cox:6-11-19-22-31-40- 41-43e orijs, A.Rongen: 8e prijs. B.Linders: 9-18e prijs.L.Janssen: 10e prijs. H. van Ass: 15--27-36~37-38e prijs. H.Willems:16e prijs. P.M.Cox: 20e prijs. M.Janssen:24e prijs. H.Janssen: 28-34e prijs.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1