van G A S S E L s, EhKaBe -SUPER. Dit weelend: 500 gram SOEPVLEES, m.b. voor f.2.46 Dinsdag: Woensdag! 250 250 500 2 stuks VARKENSLEVER GEHAKT TARTAAR Versluit de^bakkerijs_ 3 vlaaitjes voor f. 1.25 Beleefd aanbevelend, 3.08 1.39 2.28 1.32 Jan van Gassell Ze zijn er weer, de leuke dames- hakmuilen i$ diverse kleuren, van af f1090en ge z ondhe ids sandalen vanaf f1790 Dames- hielbandschoenen vanaf f.17.90. Jongens- en herensandalen in vlotte fijnzittende modellen. Panty's in 4 soorten vanaf f.1.98, "bij* van Dierendonok. Jan- Poelsweg, Meisjes van IJsseleteyn. Wannerr U intresse heeft in modieuse dames-confectie (Mantels.toppers,tu niek pakjes), kom dan werken in ons modern atelier. Hoog loon, zonder ervaring geen be zwaar. Diverse werkzaamheden naar keuzeU wordt thuis opgehaald en gebracht. COUMMS KONEECTIE INDi N.V. "ADMA" Heuvelstraat 11, Deurnetel.04930- 2307. L.L.T.B. IJSSELS'xEYN. - Afgelopen week brachten wij in rekening voor na,:raste producten, franco boerderij en fif magazijn x->er 100 kg. ,Excl ^eugenraeel heugenbr ok/korr el Biggenopfokkorrel (50) Baby-bigg enme el Baby-biggenkorrel otartmeel voor biggen Startkorrel voor biggen Slachtvarkensmeel SlachtvarkeBSkorrel Voll.Foktoommeel zw, Opfokvoeder I II legmeel batterijmeel onze voor- ,k% BTW. 35,90 Voll.braadkuikenkorrel 45,10 36,60 Baby-lcalverkorrel 37,30 75,— ICalverbrokken SR 35,50 43,40 Rundveebrok1;:en AB 34,70 44,40 Spec. 37,20 40,30 Rundveekoekjes AB 37, 41,30 Rundveebrokken C 36,30 36,70 Rundveékoekjes C 38,20 37,40 Mineralenbrok v.Rundvee 56,50 39,20 Mineralenkoek 38,40 42,20 Mestbrok v.rundvee 34,80 41,— DMV groen 130,— 39,90 Paa r d ebr okk en 35,50 39,30 Duiv enkorr el z omer 48,70 Op bovenstaande prijzen zijn eventueel nog de volgende kortingen van toepas sing per 100 kg., bij_ jjn bestelling, en bezorging, op één.dag., 2000 kg. 4000 kg. §000-12000Jcg. 12000j£g._enfineer 1000_kg. Bulk Gezakt 1,-. 1,05 -,05 1,10 -,15 1,15 -,20 1,20 -,25

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 3