IJSSELSTEUNS NIEUWSBLAD 3 April 1970. Parochie H. Oda. jaargang 9, no. 22 1e Zondag na Pasèn,Beloken Pasen. Zondag; 7«30 uur leesmis voor de parechie, 8.45 uur leesmis voor de over leden familie Claèssens- Poels, 10 uur Hoogmis uit dankbaarheid. Maandags 8 uur léesmis voor de overleden familie Philipsen- Creemers. Dinsdag: 8 uur leesmis voir Intentie voor de familie Van Soest- Swinkels. Woensdag: 8 uur weekdienst voor Gerardus Fleurkens. Donderdag:19 uur weekdienst voor Petronella Glx - de Lauw* Vrijdag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Johannes Willems en Erancina Spreeuweiiberg. Zaterdag: 19*3^ uur leesmis voor Hendrikus en Theo v.d. Ven. Zaterdag: 19*30 uur Janssen - Cox, Zondag: 7.30 uur van Gassel- Koonings, 8.45 uur Pleurkens - Knippenberg, 10 uur Janssen- Bos en Janssen- Cox. Weekdienst: van Gassel - Koonings. De opbrengst van de 2e inzameling voor de vastenactie was f.1265.-zodat de vastenactie in totaal heeft opgebracht f.1806.45, waarvoor hartelijk dank Opzondag 5- April zal Mhr. Pastoor het 40 jarig Priesterfeest vieren en zal hij daartoe de Hoogmis om 10 uur celebreren. Voor nadere mededêlingen ver wijzen we naar de publicatie elders in dit blad. --- Het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis deelt hier bij mede dat Zondag a.c. het Gemeenschapshuis i.v.m. het 40 jarig Priester feest van Mhr. Pastoor, den gehelen dag voor cefe-bezoek gesloten is. .-kftB.eSe-.?.9.h.Qop maandag 6 April begint de lagere school weer. Nu de school bus niet meer rijdt zijn de aanvangstijden weer als normaal. Dit houdt in: s'morgens van 8.45 uur - 12 uur, en s!middags van 13.30 - 16 uur. s'Woens dags van 8.45 - 12.15 uur. BruidjesDe meisjes die zich hebben opgegeven voor bruidje moeten niet om kwart voor 10, maar om kwart over 9 bij de school zijn, op Zondag 5 April. frningbouw^ plannen om in IJsselsteyn tot bouw van z.g. AMAK- woningen (koopwoningen) zijn thans in zover gevorderd stadium gekomen dat nog voor eind A]iril een vergadering belegd kan worden tussen belanghebbenden, Ge meente Venray, directie AMAK, Boerenleenbank, waarop dan de concrete beslis singen kannen worden genomen. Eventuele gegadigden kunnen zich tot die tijd nog opgeven bij H. Jenniskens of bij een der leden van het comité IJssdlst. j)e Tuigende week wordt er ...weer begonnen met het schatten va» het vee. De leden wordt verzocht de schetsen bij elkaar te hebben. 'wegens uitbreiding bedrijf, jongeman 17 jaar, voor werkzaamhe den in championkwekerij J. van Wylick, Konijnenweg tel. 04785 - 372. Te koop. Kalfvaars8 April voldra gen, en 500 weidepalen met draad, Hub. Maessen-, Peelweg 8..

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1