Z 'vAur, 15 maart MRC '27 - ÏJsselsteyru IJsselsteyn 2- Hegelsom 2 IJsselsteyn 3 - Leunen 2 S»« V. IJsselsteyn 2 uur- Th. Nijssen* 2*30 uur- M. Arts.(V 2 12 uur- J. Oomen.( V 1 Zate rd ag t 14 maart IJsselsteyn A..1, Holthees A..1 Aanvang3 uur ("V 2) Hiervoor zijru de volgende 'spelers aangewezen; H» v. Ass - P. Bos - H* Bovee - B. Claessens - P* Cluessens - JGeurts - A* Hendrix - L* Jenneskens - A. Maossen - L. Pouwels - W. Stevens- M. Stiphout en H. v. Asten. Leider; H. Litjcns» IJsselsteyn B 2 - Bis B 1 Aanvang; 3 uur( V 1) P. Cluessens W. Gooren J. Clerx M. Claqssens W. Arts T. Peeters T. Bovee T. Cluessens a. v. Haperen P. Claessens A. v. Asten Leiders; J. Janssen P. Venstappen. BesP. Arts-W. v. Dijck cn PrClaes s ens L V B --A.s. woensdag 18 Maart, bid-en boetedag van de L.V.B. Om 7.30 uur nm. avondmis, waarna bijeenkomst in zaal Bos. Kapelaan Briessen uit Venray zal daar een spreekbeurt houden met als titel "Vernieuwing en verwarring in de kerk". Na deze spreekbeurt gelegenheid tot discus sie. Na de pauze loterij,, waarvoor Mevr.Vollenberg, erevoorzitster, de prijzen beschikbaar stelde. Dames- gymnastiekclub. geel les, deze is verschoven naar Binsdag 17 Maart om half 8. Beiiaardenverenlglng^ Maandag 6 Maart a.s. om 4 uur nm. in de gymnastiek zaal van de school, fitbewegingsles die gegeven wordt door Mevr.Beer- kens - Heidens. Begenen die zich nog niet hebben opgegeven zijn even- eevn welkom. Te koop. r0(^e wortelen, Th.Beters, Puttenweg, tel.380. Te koop. houten binnensilo1s, P.J. Philipsen, Deurneseweg 26,tel. 281 Te koop: eeh epuitm&chine met 300 liter tank en 8 meter raam olie- badmembraam. H.Peeters, Tiromermannsweg 5. Gevraagd: championplukster voor hal ve dagen, of enkele dagen per week. M.Sprreuwenberg, Konijnenw.tel.508 Te koop: 1 dr. vaars, aan telling, JSlangenPaardekopweg Te koop: partij hooi en voederbieten, J.v.Well, Puttenw.31, tel.526. Laat kinderen verantwoorde schoenen dragen. Wij hebben bekende merken, o.a. Piëdro- schoenen in 4 wijdten, Jimmy-Joy en Rose. Panty- nylons in 4 soorten metwingezet kruisje, versterkte hiel en teen f.1.98. Setter-Sett en Gracialla f.2.95, bij: Pred van Bierendrnck, Jan- Poelsweg. Te koop. pg^j^ haverstro, J. Emonts, Timmermannsweg. van GASSELS - EnKaBe' - SUPER. Ve r s vleesaanbiedingen: We ekend3ÖÖ grPoule t f25 6 500 gr.Mager varkens vlees f.4.99 Binsdags 500 gram Krabbetjes Woensdag 2.500 Gehakt Be Tuinbouwvereniging biedt te koop aan: oliekachel met vat 200 liter, in proma staat. Steekwagen, snelwe ger met tarrastaaf 100 kg., snelwe ger met tarraklok 50 kg., en 2 tel machines. Inlichtingen: H. Peeters, tel.no.363. vppr f.1.90 "1 2.28 Versuit de bakkerij: 4 tompoezen voor f.1.25. Beleefd aanbevelend,Jan van Gassel.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 3