iJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 13 Maart 197-0jssrgang 9 no. 19 Parochie H.Oda. 3e Zondag in de veertigdagentijd» Zondagj 7.30 uur leesmis voor Harrie Goumans, 8,45 uur leesmis voor Leo nard Maessen en Anna Mooren, 10 uur gesticht jaargetijde voor Hendrikus en Theo van de Ven, 11,30 uur leesmis voor de parochie. Maandag:, 8 uur leesmis voor de overleden familie Claessens- Michels. Dinsdag:., 8 uur leesmis voor Thomas Michels en echtgenote. Woensdag: 19.30 uur leesmis voor de B.L.B, op bid- en boetedag, Londerdags. 19 uur weekdierst voor Petronella Cox - de Lauw. Vrijdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Lemmens- Poels. Zaterdags 193C uur leesmis voor Leonard Heidens; MisdienaarsZaterdag: 19.30 uur Fleurkens-Knippenberg. Zondag7.30 uur de Wit - Arts, 8.45 uur Bos - Janssen,10 uur Janssen - Cox, 11.30 uur van Gassel - Koonings. J onserenkoor j)e eerstvolgende jongerenmis is op zondag 22 Maart a.s, en vervolgens op 1e Paasdag (29 Maart}, terwijl de jongerenmis op 5 April zal komen te vervallen. Le koorleden worden op 22 en 29 April om 11 uur in de kerk werwacht. Zaterdag 14 en 21 Maart zal er gee-n repetitie zijn. Hieronder volgt een schema van de repetities tot 5 April en we vragen om dit schema te bewaren, zodat allen weten wanneer er repetitie is en voor welke groep'. Komt ALLEN naar de repetitie en vooral de Passau- groep willen we even herinneren aan de gemaakte afspraak. Repetitieschema: Zondag 22 Maart: repetitie Passau- groep van 2-4 uur nm. Zaterdag 28 Maart: repetitie voor HELE KOOR van 7.30 - 9 uur n.m. Dinsdag 31 Maart: repetitie Passau- groep van 7.30 - 9 uur n.m» Dc&uiord., 2 Apriisrepetitie Passau- groep van 7.30 - 9 uur n.m. Zaterdag 4 April: repetitie voor HELE KOOR van 8.15 9.30 uur nm. Let wel op de gewijzigde dagen en tijden- De repetities zullen worden ge houden in het Gemeenschapshuis en als dit niet beschikbaar is zal tijdig voor een ander repetitielokaal worden gezorgd. ■':,..i9.^.err. ..7N.Motorcomitézon(^ag qp April zal de wielerronde van IJesel- steyn onder ausp. van de RKNWB. weer worden georganiseerd, terwijl op 18 en 19 Juli de motorwegwedstrijden onder ausp. van de KNMV. zullen plaats vinden. Om eem en ander te bespreken en de organisatie van de wielerronde gereed te maken nodigt het bestuur ALLE leden van het wielercomite en ver der allen die hebben meegewerkt bij de organisatie van de motorwegwedstrij den uit om een vergadering bij te wonen op DONDERDAG 19 Maart a.s,. om 8 uur n,m., in zaal Roelanzia. Het bestuur vertrouwt dat allen zoveel mogelijk aanwezig zijn. Het Groene Kruis organiseert in samenwerking met de bejaarden vereniging op Dinsdag 17 Maart a.s. om 2 uur nm. in het Gemeenschapshuis een lezing over EEN GOEDE VOEDING OM GEZOND OUD TE W0RDEN+ Toegankelijk voor alle bejaarden, of huisgenoten die voor hen zorgen. De lezing is gratis, de koffie echter voor eigen rekening. fl-p D P TO P TT j 11 o

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1