IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD «k_am^e_mkjes^mn_pe_vastenacïie^ 6 Maart 1970, laargang 9 no. 18 Parochie HOda 4e Zondag in de veertigdagentijd. 7-30 uur leesmis voor Harrie Goumans, 8.45.-uur jaargetijde voor Willem Vollenberg, 10 uur Hoogmisgesticht jaargetijde voor Willem Spreeuwenberg en Margaretha Vervoort, 11.30 uur Jongeren mis voor de parochie 8 uur leesmis voor Francina Olephas - Spreeuwenberg. 8 uur leesmis voor de overleden familie Verheyen- Verstegen, Woensdag8 uur leesmis voor Marinus van Pijck. Ponderdag19 uur leesmis voor Piet Verheyen en Maria Litjens. rijdag; 8 uur weekdierst voor Petronella Cox - de Lauw. Zaterdag; 19-30 uur leesmis voor de overleden familie Janssen-Jordans Zondag: Maandag Pinsdag: Misdienaars Zaterdag: 19-30 uur, van Gassel Pleurkë'ns-Knippenberg, 8.45 uur de Wit - Arts, 10 uur Janssen Koonings. Zondag7.30 uur Bos. - - 40 jarig Priesterfeest Pastoor. Op zondag 5 April (Beloken Pasen) zal pastoor Janssen "dé dag herdenken dat hij 40 jaar geleden pries ter werd gewijd. Poor de parochieraad en het kerkbestuur is in samenwerking met comité IJsselsteyn en het versieringscomité een commissie in het leven geroepen om enige feetelijkheid op deze dag namens de parochie voor te be reiden. Het ligt verder in de bedoeling om Mhr. Pastoor bij die gelegenheid namens de parochianen, e.en cadeau aan te bieden. Paarom zult U in de loop van de komende week iemand kunnen verwachten met een enveloppe om Uw feest gave in te doen. Mhr. Pastoor heeft op de parochievergadering bekend ge maakt dat hij dit cade.au zou willen bestemmen voor de aanschaf van nieuwe ramenten (misgewaden) in de kerk en zoals hij het uitdrukte tijdens de parochievergadering zouden ook wij willen zeggen, geef zoveel mogelijk. Namens parochieraad e'n kerkbestuur, l.Pouwels, voorz. parochieraad. 99Het Groene Kruis organiseert in samenwerking met de bejaar denvereniging op Pinsdag 17 Maart om 2 uur nm. in het Gemeenschapshuis een lezing over: EEN GOEPE VOEPING OM GEZOND OUP TE WORPEN. Toegankelijk voor alle bejaarden, of huisgenoten die voor hen zorgen. Pe lezing is gratis, koffie echter voor eigen rekening. are OUP- IJZER- ACTIE, op Zaterdag 7 Maart a.s. Zoals verleden week op de parochievergaderingreeds-isbékend "gemaaET, zal de fah^fre- a.s. Zaterdag 7 Maart weer een oudijzer- actie organiseren. Het bestuur hoopt in deze weer op Uw aller steyn en medewerking, daar dit voor «nze kas een mooi bijvallertje is, en vragen beleefd om het door U afgedankte en onbruikbare ijzer bij elkaar te plaatsen, zodat alles vlug ger kan verlopen, en denk maar, opgeruimd is netjes. Mocht om een of andere reden .een of meer route's uitvallen, deze zullen dan de volgende week bezocht worden. Het bestuur dankt U bij voorbaat. GemeenschapshuisPe volgende nummers van de r enteloze lening zijn uitge loot en kunnen ter verzilvering op de Boerenleenbank worden aangeboden: 148-47-225-32-8-311-321-52-140-190-46-232-292-267-231-178-249-322-4-13

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1