van G A S S E L s EnKaBe -SUPER Vers v 1 e-asaanhiedingen.£ Pit weekend? 500 gram SOEPVLEES z.b» voor f.^-»28 500- RIBCAR30NADE 3-98 Dinsdag: 500 SPEKLAPPEN 2,38 Wponsdag300 GEHAKT 2.38 Ruime sortering paaseieren en eitj.es. Prettige Paasdagen toegewenst. Jan van Gassel. STANDPLAATS GEMEENSCHAPSHUIS Wij zijn" vanaf 31 Maart iedere dag, behalve s®maandags vanaf 16.30 uur nmc (half^*tïjfT~^" lÊISIêSIlllIÜÊ VLEES IN HET ZUUR, GEBAKKEN VISFILE, HEERLIJKE HALVE HAANTJESWORSTEBROODJES. Beleefd aanbevelend, Eerste Paasdag Gesloten, Tweede Paasdag geopend. Jo en Truus. Met PASEN nieuwe srh-oenen Komt. vrijblijvend kijken naar onze f 1 e urage c oU en t ie. Fred van Dic-rendonck, tel.388. Voor de PAASDAGEN verkrijgbaar IJ STAARTEN, le Paasdag Gesloten. C a f q t a'r aM V-e r s t erg en. Gelegenheid tot het inscharen van vee, M. Arts., Rouwkyilenweg, S-.-ÏÏ.Se loten: De prijs p-er lat bedraagt f.5.Bij drie loten een gratis cou pon. Bekendmaking van de prijzen via KRO.te levisie op 2 Mei en 9 Juli a.s. Loten verkrijgbaar bij: Fred van Dierendonck. tel. 388 Tc koop: Kuilgras, en kleine partij eetaardappelen. Fr.Mulders, Paardekopweg, tcl.381 TOCH INDUSTRIE IN IJ.SSELSTEJN In tegenstelling tot de uitlatingen gedaan door"de Burgemeester"op' de laatst gehouden hearing te- IJsselsteyn, blijkt er achteraf wel degelijk belangstel-, ling t.e bestaan, voor Industrievestiging in IJsselsteyn of naaste omgeving. Naar wij uit zeer betrouwbare bron vernemen zal a.s. Woensdag, een Duitse dele gatie van "R. I.L. A. P,n G.m. bvh. uit'Hamburg -een bezoek aan IJss-elsteyn -brengen een zgn. bliksembezoek ter oriëntatie. Bij dit gezelschap zaltevens geenhoge. ambtenaar van het Ministerie van Binnenlandse -Zaken uti den Haag aanwezig zijn, en tevens een lid van het Provinciaal Bestuur, n.l. het Statenlid Enionts uit Horst. - Het betreft - hierleen grote zgn. Duitse N.V.waarbij o.a. is-ondergebracht een bekende Nederlandse industrie, wöaTBchi jnli'jk' Wêl bekend van de 'knisperende' en kna.sperende.. ships,. Het is begrijpelijk dat de., aardappelteelt...in. „IJs.sel.steyr wel opgang zal gaan maken. ...a../.,,,.,.:' Dat'.de heren- de zaken meteen groots aanpakken bewijst wel .het. xql.gen.de... Omdat .het zoals reeds eerder omschreven, een zgn. bliksembezoek Is, zal de reis per helicopter gemaakt worden, die a.s. Woensdag tussen 11'en 1 uur zal landen op het terrein aan de Peter- Jonssenweg, naast de Tuinbouwloods.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 4