SJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 27 Maart 1970, jaargsng 9 no.21 Parochie H. Qda. Hoogfeest van Pasen» Zondag: 7*30 uur leesmis voor de parochie, 8,^5 uur leesmis voor zekere intentie, 10 uur Hoogmis voor Piet Verheyen en Maria Litjens, 11.30 uur Jongerenmis. Maandag: 2e Paasdag, 8 uur weekdienst voor Petronella Cox - de Lauw-, 9 uur leesmis voor de overleden familie Claessens - Poels, 10 uur Hoogmis»" Dinsdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie v.ö. Ven - Verheyen. Woensdag: 8 uur weekdienst voor Gerardus Fleurkens. Donderdag:19 uur leesmis voor Martinus Peeters èn Johanna Ceerets» Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, 8 uur'leesmis voor de fam.Jenniskens-Poels, Zaterdag: 19*30 uur leesmis voor Êv ér din a." Janssen - Peters. Op zondag 5 April is er om 11.30 uur geen H.Mis, Mlsdienaarsd ZATERDAG19.30 uur Bos - Janssen. ZONDAG7*30 uür Cox - Janssen, uur van Gassel - Koonings* 10 uur Fleurkens - Knippenberg. o Wielerronde Deelname schooljeugd. Op zondag 12 April zal weer de jaarlijkse wieler ronde worden gehord en onder ausp. van de R.K.N.W.B. Er zullen ruim 100 wielrenners deelnemen, verdeeld in Aspiranten A en B, Junioren, Senioren en Veteranen. Om de wedstrijden nog wat aantrekkelijker te maken, iser ook de mogelijkheid om een jeugdwedstrijd in te lassen voor de IJsselsteynse school jeugd, die de lagere school nog NIET heeft verlaten. Wij zullen enkele prijsjes per klas beschikbaar stellen. Er wordt door de schooljeugd vaak intensief gefietst, zo dat we hiervoor zeker deelnemers zullen krijgen. Opgave tot deelname kan geschieden bij: Gerard Keysers, Kerkweg 2, en wel op DONDERDAG 2 April van 2 - 3. nnr nm, Sr is geen inschrijfgeld verschuldigd. Bij aanmelding dient te worden opgegeven-f- nsam, adres, geboortedatum, kla.s van de lagere school. Dus jongens, als je zin hebt om een prijsje te winnen met fietsen, geef je dan op voor deelname op Donderdag 2 April bij Gerard Keysers. voorverkoop. Om deze wielerwedstrijden ook financieel weer te doen slagen, zullen U in de loop van de komende week weer entree- kaartjes in voorverkoop voorden aange boden. De voorverkoopprijs is f.1.--, terwijl de entree- pri^s op de wedstrijddag f.1.50 zal bedragen. In voorverkoop worden GEEN kinderkaartjes aangeboden. Het wie- lor comité vertrouwt dat ieder gezin minstens 2 entreekaartjes in voorverkoop zal nemen om zo verzekerd te zijn van voldoende inkomsten. Bij voorbaat hartelijk dank. Handboogschutter!j. „it6lEg wintercompetitie 1969 - 1970. 1 M.Camps 6701 -*"»S.37« 2 J.Koonings 6596 - 8*24» 3 A.Fleurkens 5831 - 7«67. 4 Fr. Janssen 576^- 7«65» 5 C.Janssen A366 - 7«50. 6 J. Janssen 5870 - 7*^-6.7 J.Claessens A83A - 7*26. 8 G» Janssen Al91*- 6.98. 9 Th. Janssen 3000 - 6.8l8. 10 B»Camps 5176 6.815. 11 Jos. Jaspers 5529 - 6'. 66. 12 A.Lemmens A39A - 6.60. 13 M. Verhoeven J>k-ök- 6,07. lA H.Camps 2726 - 5.70. 15 W.Camps 3614 - 5»31» 16 D.Verstegen-L. 22kh - 5.10 17 M.Verstegen 19o4 - k»76. lB A.Franssen 25A3 - 3.73» 19 0. van Digck I5A6 - 3.70» 20 P.Spreouwenberg 2 ¥7 9 3» 5^» Het eerste cijfer is het aantal punten, hetvtweede cijfer is het gemiddelde. Voor de vele felicitaties en bloemstuk kon, bij gelegenheid van mijn Pauselijke onderscheiding, betuig ik hiermee aan allen mijn hartelijke dank. A, Baghus, Lovinckplein. Gevraagdvoor direct Trekkerchauffeur, LoonbedrijfJ.Ve-rbruggen, Heidsepeelweg.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1