van^GAS§EL^si_EnKaBé-~^S_U^P_E-R_. Vers vlees aarfb ie dingen: Dit weekend: 1 Soeppakket voor f.1.38 500 gram Runderbraadvlees f.5.48 Dinsdag: 500 gram Halscarbonade voor f.3.74 Woensdag: 500 gram G-ehakt 2.28 10 grote Jaffa's voor f.1.69 Vers uit de bakkerij: Dit weekend: 1 cack'je voor f.1.25 Wij werken steeds met nog lagere prijzen, en geven minder zegels dan voorheen, maar dit is voor U zorg want deze artikelen zijn meer dan 10 io lager in prijs geworden. Onze reclameaanbiedingen gaan met de prijzen onder het groot- winkel bedrijf door, omdat wij landelijk met een grote groep gezamelijk in kopen. Wij vragen voor magazijnwerkzaamheden een nette jongen +16 jaar, prettige werkkring, goed loon. Beleefd aanbevelend, Jan van Gassel. *-'-*■ De actie gevoerd door de L.V.B. voor de kankerbestrijding, heeft het prachtige resultaat opgeleverd, zowel van leden als van giften, in totaal f.1014.53» Hartelijk dank aan de dames die de actie voerden, tevens dank aan de milde gevers, namens het Kon.Wilhelminafonds voor de Kankerbestrijding. Degenen die naar Geerlingshof willen voor 4 vacantiedagen, geheel verzorgd, kun* nen zich opgeven, of inlichtingen vragen, tel. 04930 - 2019. Deze dagen zijn van 10 tot 13 Maart. A.s. woensdag belangrijke vergadering, na de vergadering eventueel nog kienen voor de kas van de L.V.B. De vergadering begint om 8 uur nm.in zaal Bos. Afgelopen week brachten, wij in rekening voor onze voor- Zeugenmeel f. 36.40 V oilBraadkuikenkorrel f. 45.20 Zeugenbr ok/kor r el 37.10 Baby- kalverkorrel 37.50 Biggem>pf okkorrel (50 "kg. 75.— Kalverbrokken ER. 35.50 Baby- biggenmeel 43.10 Rundveebrokken AB. 35.— Baby- biggenkorrel 44.10 spec. 37.30 Startmeel v*biggen 40.20 Rundveekoekjes AB. 37.— Startkorrel v. biggen 41.20 Rundveebrok C. 36.50 Slachtvarkensme el 36.80 Rundveekoekjes C. 38.60 Slachtvarkenskorrel 37.50 Mineralènbrok v. rundvee 36.80 Voll. Foktoommeel zw. 39.— Mineralenkoek 38,80 Opfokvoeder I 42.30 Mestbrok v. rundvee 35.20 II 4o.8o DMV. groen 130.-- Legmeel 39.70 Paardebrokken 35.30 Batterijmeel 39.20 Op bovenstaande prijzen zijn eventueel nog de volgende kortingen van toepassing per 100 kg.bij één bestelling, eh bezorging op één dag. 1000 kg. 2000 "kg7 '4000 kg. 6000' - 12000 kg. 12000 en meer. Bulk -.95 1.— 1*10 1.15 1.20 Gezakt -05-.15 -.20 -.25 Bromfietsverzekering L.V.M. Komende yan 23 Februari t/m 27 Februari is er gelegenheid om de bromfietsplaatjes en bewijzen voor het verzekeringjaar 1970 1971, af te halen op het kantoor L.L.T.B.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 2