iJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD !^iii 20 Februari 1970. jaargang 9, no. 16 Parochie H. Oda. 2e Zondag in de veertigdagentijd. Zondag: 7.30 uur leesmis besteld door de deelnemers aan de bedevaart naar Wittem, 8.45 uur leesmis voor Piet Verheyen en Maria Lit- jens, besteld door de paarde nverzekering, 10 uur Hoogmis voor de parochie, 11.30 uur jongerenmis. Maandag: 8 uur jaargetijde voor Maria Hellegers-Cremers insdag: 8 uur leesmis voor Maria van Soest - Swinkels. ensdag: 8 uur leesmis uit dankbaarheid - voor de familie Peeters. Ponderdag:19 uur gesticht jaargetijde voor Pastoor Hillebrandt. Vrijdag: 8 uur leesmis voor de familie Heidens - Smits. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor Jac. Janssen. MisdienaarsZaterdag: 19.30. uur Janssen Bos. Zondag: 7.30 uur Janssen- Cox, 8.45 uur van Gassel - Koonings, 10 uur Fleurkens - Knippenberg. ParochievergaderingDe jaarlijkse parochievergadering zal gehouden wor den op Vrijdag 27 Februari in het Gemeenschapshuis, aanvang 8 uur nm. Be stille Omgang wordt gehouden in de nacht van 14 op 15 Maart. Er wordt gereisd per bus. Be deelnemers kunnen opstappen bij Key- sers, en komen ook daar weer terug. Het vertrek is om 21.05 uur. Het lof wordt bijgewoond in Gennep, aanvang 22.30 uur. Op de heen- en tspieugreis wordt telkens een maal gestopt. Be reiskosten zijn f.8.75, de contributie bedraagt f.-.50, totaal dus f.9.25. Kaartjes zijn verkrijgbaar tot uiter dijk 8 Maart- bij Gebr. Keysers. Hiermede nodigen wij onze leden uit- voor de jaarvergadering die ge houden wordt op Maandag 23 Februari 1970, in cafe H. van Asten, aanvang 8 uur nm. Op deze vergadering hebben wij Dhr. van Goch uitgenodigd, de nieuwe voorzitter van de Centrale N.K.V. V-enray, en zal op deze avond een uiteenzetting geven van de werkzaamheden van deze Centrale. Wij verwachten onze leden op deze avond allemaal. Publicatie van Postkantoor en Boerenleenbank. Zoals u wellioht reeds kend is, zal de Rijksmunt bij gelegenheid van 25 jaar bevrijding een zil veren TIENTJE slaan in een beperkte hoeveelheid. Om nu alle Nederlanders in de gelegenheid te stellen-om een zilveren tientje te kopen zal er van 23 Februari tot 6 Maart gelegenheid zijn om de door eenieder gewenste hoe veelheid zilveren tientjes te bestellen. Best.e.lbiljetten zijn verkrijgbaar o.a. bij: Boerenleenbank Kerkweg 1a te IJssels-teyn, en Postkantoor Lovinck- plein 12 IJsselsteyn. De prijs van een zilvenen tientje is f.1ü.-, maar het is speciaal voor verzamelaars ook mogelijk om tientjes te kopen in een plastic hoesje. Be prijs is dan, ..f,10.10. Benk er wel aan dat de besteltermijn niet wordt verlengd. Als U dus gaar ne in het bezit wemst te komen van een nieuw ZILVEREN TIENTJE dan kunt U op beide bovenstaande adressen bestellen tussen 23 Februari en 6 Maart. T.z.t. zal dan worden bekend gemaakt wanneer de tientjes op de besteladres sen verkrijgbaar zijn.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1