Xë£_§JL§_ëJL1LI!!.la Dit weekend: 500 gram SOEPVLEES m.b. f.2.95 500 BRAADVLEES 5.45 Dinsdag: 2 st. TARTAAR 1.29 Woensdag: 500 gram GEHAKT 2.28 Ï£5!Lui£_Ê® J2§kkerij£ 4 Tompoezen voor f. 1.25 Beleerd aanbevelend, Jan van Gassel. Laatste WEEK van de OPRUIMING-, Met speciale prijzen: Overgordijnen, Vitrages Damesstoffen, Damespantoffels Kinder- pantalons Overhemden en Weekenders BALT IS SEN Textiel en Modes. Wegens halfjaarlijkse seizoenaan- Voor de carnaval T.V. slippers 1 a f.3.25, en ballerina's vanaf f. 8.95. De nieuwe voorjaarsmodellen schoe nen en tassen zijn aan het binnen komen. Verder zijn weer voorradig de gezondheids- hakmuiltjes van f.19.90, in beige en blauw, bij: CHEMISCH - RE IN IG'I N G SBEDRIJ E ~""j ?red v* Pieren&onck, tel.588 Verschuyten - Helmond. Gevraagd: - TT n Geeft ook a.s. week nog 20 jo kor-l een ^ode voor k°m IJssel- ting, op al Uw te reinigen kle- j steyn' ding, dekens, gordijnen enz. Dagbald voor Board Limburg, Venray. ■Y^rgeèi? U de krant niet. kopen en beursbezoeken zullen wij Dinsdag 5 Februari den GEHELEN DAG Geslotennzijn. Vertrouwende dat U ons hiervan kunt billijken. Baltissen - Textiel. OPRUIMING. OPRUIMING. OPRUIMING. Ook dit jaar hebben wij weer verschillende huishoudelijke artikelen in onze opruiming, o.a.: Sola- artikelen, Serviezen, Medicijnkastjes, theebeurzen, Seheerapparaten, enz. enz. Beleefd aanbevelend, Gebr. Keysers, tel.232 Comité IJsselsteyn. r Naar aanleiding van een reeds eerder gedane mededeling betreffende een te houden hearing door het gemeentebestuur met de bevolking van IJsselsteyn op 3 februari a.s. wodrt U nu meegedeeld, dat deze contact bijeenkomst niet door kan gaan wegens omstandigheden. Deze bijeenkomst is naar een later tijdstip verschoven. Daarvan zal tezijnertijd tijdig mededeling v/orclen gedaan. Aldewieverbal in het Gemeenschapshuis te IJsselsteyn op vrijdag 30 Jan. Muziek: The Lonely Birds, aanvang 6 uur. Gevonden: Een kinderjasje. Kantoor L.L.T.B.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 4