S«i V* IJsselsteyn ContributieZondag, 1-2- '70, is er na de Hoogmis bij H. v, Asten g.elegenheid tot bet betalen van contributieWillen degenen, die hiervoor een aanmaning ontvangen hebben, deze achterstallige contri butie zeer zeker voldoen. We willen hierbij de spelers nog eens atten deren, dat degenen dje niet op de medische keuring verschijnt aan de vereniging 4,50 verschuldigd is en niet opgesteld zal worden, voor dat dit bedrag betaald is. Jeugd- voetbal he K.H.VB., afd. Limburg heeft voor.zaterdag, 31 januari, te volgende inhaalwedstrijden vastgesteld: BW A 2- IJsselsteyn A 1 Aanvang: 3 nur Vertrek: 2 uur{bus je) Hiervoor worden de volgènde spelers uitgenodigdH. v. Ass - P. Bos Bovee - B. Claessens .- P. Claessens - J. Geurts - A. Hendrix - L. Jenneskens - A. Maessen - L. Pouwels - W. Stevens en M. Stiphout. Leider: H. Litjens. Denk aan de contributie 11111X111 IJsselsteyn BI- Leunen B 1 Aanvang5 uur Hiervoor worden de volgende spelers uitgenodigd: W. Arts(Gzn)- P. van Asten - P. Baltissen - J. Bus - Jos Claessens - W. Crienen 1 A. Fleurkens J. Giesberts - li. Giesberts - Pr. Hendriks - H. Hendrix en W. Vergeldt. Leider: M. Horrevóets M. Marcellis. Leunnn B 2 - IJsselsteyn B 2. Aanvang:3 uur Vertrek: 2 uur Hiervoor worden de volgende spelers uitgenodigd: P. Arts - W. Arts(Jzn) A, v. Asten - T. Bovee- M. Claessens - P* Claessens(T-weg)-T. Claessens Pr, Claessens - P. Claessens(P-weg)- J. Clerx - W. v. Bijck - A. v. Haperen - T.. Peeters en W.- Gooren. Leiders J. Janssen 4- P. Verstappen. Afgelopen week brachten wij in rekening voor onze voor- haemste produkten, franco boerderij en af magazijn, per 100 kg. excl. k% BTW. Fokvarkensmeel I f- 34,50 Hestkorrel II f-, 44,50 Fokvarkensbrok/korrel - 35,20 Lacto-zeugenmeel - 35,90 Lacto-zeugenb'rok/korrel - 56,60 Voll.Batterijmeel - 58,60 Bi gg e n op f okk or r el - 79,— legmeel - 59,40 Bieet-startmeel 42,40 foktoom spec. - 5ö,6o Bieet-startkorrel 43,40 DMV. groen -130,— lïundveebrokken AB 34,30 Rundv©ebrokken 0 - 55,90 Biggenmeel I 37,50 Mineralenbrok v, Kunövee - 36,50 Biggenkorrel I 33,20 Biggenmeel II - 36,50 Biggenkorrel II - 37,20 Varkensmeel 35,70 V arkenskorr el - %,ko Mineralenkoekjes 58,60 Voll.Opfokmeel I *11,90 Voll. Opfokmeel II - 40,50 Babi j-IC al verkorrel - 36,90 Mestkorrel I - 45,- Kalverbrokken Mi 35,— Kalverbrokken EA - 33,90 Paard ebr okk en - 3^,70 Eundveebrokken spec. - 36,60 Op bovenstaande prijzen zijn eventueel nog de volgende kortingen van toepassing per loo Kg,bij één bestelling^ en bezorging^op_één dag^ 1000 kg. 2000 kg. 4000__kg. §000J;ot_l2000_kg. -12000 kg en Bulk -,95 1,00 1,10 1,15 1,20 (meer Gezakt 0,05 0,15 0,20 0,25

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 2