USSELSTEIJNS NIEUWSBLAD laargang 9 no. 13 30 Januari 1970. Parochie H.Oda. 4e Zondag na de Verschijning des Heren. Zondag: 7.30 uur leesmis voor de parochie, 8.45 uur jaargetijde voor Martinus Smits, 10 uur Ho ->gmie, ge sticht jaargetijde voor Al bert Verheyen en echtgenote, en Willem Verheyen, 11.30 uur leesmis t.e.v. H.Gerardus. Maandag: 8 uur leesmis voor Martinus Peeters en echtgenote. Dinsdag: 8 uur leesmis voor. Piet Verheyen en Maria litjens. Woensdag: 8 uur jaargetijde voor Harrie Vergeldt. Ponderdag:19 uur leesmis voor Andreas Philipsen. Vrijdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Peeters- in 't Hulstf 15.30 uur gezongen H.Mis uit dankbaarheid bij het 25 jarig hu welijk van Hubers- Spreeuwehberg. Zaterdag: .1.9.30 uur leesmis voor Leonard Maessen en Anna Mooren. w-ï ad ie naar s: zaterdag 19.30 uur, van Gassel - Koonings M. Zondag: 7.30 rueurkens - F.Koonings., 8.45 uur de Wit - Arts, 10 uur Janssen-B0*50 Mededelingen. Poor, diverse omstandigheden is er op Zondag 0 Februari PEEN jongerenmis. Pe eerstvolgende jongerenmis is op 22 Febru ari. In verband hiermede is er morgen 31 Januari, ook geen teksteommisr^e bijeenkomst. Peze zal zijn op- zaterdag 14Februari op de gebruikelijke tijd en plaats. Als thema wordt dan behandeld: eenzaamheid in deze tijd. Het aantal meisjes bij het jongerenkoor is van zodanige omvang dat we heb ben moeten besluiten om tot nadere aankondiging GEEN meisjes meer als lid van het jongerenkoor aan te nemen. Wel zouden we het voor een betere ver houding van de stemmen zeer op prijs "stellen als het koor konnworden ver sterkt met jongemannen. Jongens, als je stem gebroken is, kon dan het jon gerenkoor versterken. Het is voor het koor onmisbaar, en zet de schroom eens opzij en geef je op als lid bij een van de bestuursleden van het koor, té weten, Betsy Klomp, Wim Hubers of Iny van Ass. De wekelijkse re petitie is op zaterdag van 20,15 uur tot 21.30 uur. Wiejler/motor- comité. ^es^uur van wieler/motorcomité maakt bekend dat de jaarlijkse wielerronde zal worden gehouden op Zondag 12 April 1970 en dat de motor- wegraces zullen worden gehouden op zondag 19 Juli. Organisatoren van evenementen worden verzocht hiermede rekening te hour^r Handboogschut ter i;jmtèlag 13 Januari 1970, 40 pijlen. 1 M.Camps 340 pnt. 2 J.Koonings 339 pnt. 3 A.Fleurkens 323 pnt. 4 FroJar- sen 322 pnt. 5 J.Claessens 316 pnt. 6 G,Janssen 307 pnt. 7 H.Verstegen 291 pnt. 8 J.Janssen '2.90 pnt. 9 Jos.Jaspers 280 pnt. 10 M.Verhoeven 243 pnt. 11.W.Camps 233 pnt. 12 B.Camps 226 pnt. 13 H.Camps 219 pnt, 14 AcFrans sen 186 pnt, 15^D.Verstegen-L. 183 pnt. 16 F.Spreeüwenberg 115 pnt. TOT VANAOVEND op ®t A 1 I E 1 Ge komt toch ok den, en vrijgezellen boven 30 jaar. Aanvang om 8 uur n.m., op 30 Januari 19^0. IEVEHBAIi Toegang voor alle getrouw-

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1