L.L.T.B, IJsselsteyn, wAfgelopen week brachten wij m rekening voor onze voornaam ste producten, franco boerderij en af magazijn, per 100 kg,, exel.4 BTW. F okvarkensme el I F okvarkensbrok/korrel Lacto-zeugenbrok/korrel Big.;enopfokkorrel Dieet- startmeel Dieet- startkorrel Rundveebrokken AB. Biggenmeel I Biggenkörrel I II Varkensmeel Mineiralenkoek j es Voll. Opfokmeel II Baby- kalverkorrél Kalverbrokken ER. Paar d ebr okk e n Op bovenstaande prijzen per 3 00 kg. Bulk Gezakt Jr^.tf, -32.70 jo 33.40 jS.jLo- 34.90 e*V. 83. Yt. iP* 4l6 0 Y£>*tf° 42.60 yjt.fo -32.50 jé. fe-56.70 Yr.96- 35.70 YY.ro - 34,20 - 37.60 vj-rfo 39»50 Yr.fo -35.50 jj.f* 33^50 YY. =r - 33.70 - kz.ko 34.20 - 37.90 - 38.50 - 37.50 130.— Y. 3^.50 >35.50 jr. - 35."-- f. Mestkorrel II Lacto- zeugenmeel Voll. batterijmeel legmeel foktoommeel spec. DMV. groen Rundveebrokken C. Mineralenbrok v. rundvee Biggenmeel II Koekjes AK, Varkenskorrel Voll. Opfokmeel I Weidekoekjes Mestkorrel I Kalverbrokken EA. zijn eventueel nog de volgende kortingen van toepassing 2000_kg. 4000 kg. 6000 kg. jr. 1° - 34.90 Y/ - 4l. JjL. Yo - 32; 20 YY fc - 43; 60 Y^.fo 32.50 - <j r. 0 IOOQ kg. -.95 l.~ -.05 1.10 -.15 1.15 -.20 Algemene vergadering. -u 7 j 1 -A—a~ Reeds nu maken wij bekend dat de jaarvergadering gehouden zal wórden op DINSDAG 27 Januari a.s« in het Gemeenschapshuis, aanvang 8 uur nm, ï.z.t. ontvangen de leden een persoonlijke oproep* Mijn hartelijke dank aan L.V.B. voor het mooie kerstpakket, ontvangen voor mijn dochter Tilly. Wed.M.Jeurissen- Janssen. V ér. -56. 3 Y. 3^> JtP./O Y<?. <PO Jf.fG /JtO.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 5