- Op zaterdaga.vo.nd 10 Januari a.s. wordt er in het Ge meenschapshuis een introductieavond gehouden. Deze avond in het Gemeen schapshuis is t.g.v. de aanstelling van Dhr. L.Janssen, die m.i.v. 1 Jan* j.l. zijn werkzaamheden als "beheerder van het Gemeenschapshuis begonnen is. Iedereen is deze avondvan harte welkom. Bij de ingang worden aan elke bezoeker 2 gratis consumptiebonnen verstrekt'. De 'aanvang is gesteld op half 9 uur. Op deze avond wordt tevens op passende wijze afscheid ge nomen van Dhr. Verstegen..en diens echtgenote, die meer dan 1ö' jaar naar volle tevredenheid -hét "Gemeenschapshuis hebben verzorgd. Imkersbond Dinsdagavond 13 Januari a.s. ia er een vergadering van de bijanbond bij H.Van Asten, om 7 uur voor de leden. Om 8 uur wordt er een film vertoond die voor iedereen toegankelijk is. Deze film zal gaan over aanplant van bloemen en heesters. CarnavalsverenigingZondagmorgen Januari, is er vo^r de leèen van de carnavalsvereniging im alle cafe's gelegenheid om hun contributie te vol doen, voer het jaar 1970. Tevens kunnen zich nieuwe leden opgeven. L V B - 5—- MoedercursusOp maandag 19 Januari 1970, begint de moedercursus in het Gemeenschapshuis, aanvang 7.30 uur nm. A.s. maandag 12 Januari is het weer kienen bij H. van Asten. Ponz^rOabJ^gJ;'elshruitersAan de leden. Het ligt in de bedoeling om Maandag 11 Januari a.s. te starten met de theorielessen voor onze ruiter tjes. Onze intructeurs zullen deze lessen Srerzorge#. .Deze zullen worden gegeven in een klaslokaal van de StOdaschool, en wel in twee groepen en op twee verschillende tijden. Groep A. wordt verwacht om 6 uur, en Groep Bom kwart over 7. De indeling van de groepen, vinden jullie hieronders Het is natuurlijk nuttig als iedereen een schrift of schrijfbloc, en een balpen meebrengt. Groep A: Ineke van Ass Mia Bos Adrie Baltissen Gerrie Grienen Gerrie van Dijck Annie Jaspers Dinie Jaspers Rogier Kappen Maarten Kappen Louis van Osch Tonnie Swinkels. Martien Houben Groep B: Richard Janssen Maria Poels Thijs Derikx Henk Claessens Jeu de Wit Stan Janssen Marijke Klomp Martien Bos Jaqueline Bos Alfons Buisse Marcel Baltissen "7 ine ent. Arts Berry Klomp Blorent Luyckx P.s.: Jullie zórgen er natuurlijk voor, dat we ons in school'als "ruiters11 gedragen, en niet als paardevolk0Tot maandagavond. Het bestuur. Handboogschutter!,i uitslag 40 pijien, 50 December 1969. 1 J.Koonings 348 pnt. 2 M.Camps 340 pnt. 3 A.Pleurkens 335 pnt. 4 J*Clae- sens 333 pnt. 5 Pr;Janssen 310. pnt. 6 J,Janssen 304 pnt* 7 C.Janssen 291 pnti 8 P.Claessens 281 pnt.. 9 A.Lemmens 278 pnt* 10 H.Camps 267 pnt. 11 BoCamps 266 pnt; 12 Th.Janssen.262 pnt. i3-W.Kponings- 259 pnt. 14 Jo^s Janssen 247 pnt. 15 G.Janssen 24'4'pnt. 16 Jos.Jaspers 236 pnt. 17 M.Ver hoeven 227 pnt. 18 W.Camps 215 pn't. 19 A.Pranssen 166 pnt. 20 J.Ple'ur- kens 144 pnt. Te koop: 2 vaarskalveren. A.Wismans,. Timm.weg 64. tel.294 Te koop: slacht varken,. 170 kg L.v. Asten, Puttenweg 21

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 4