1. REMTEBIJSCHRIJVIMG OP SPAARBOEKJES enz. De komende week ver-wachten wij de spaarders om de rente te laten bijschrijven op hun spaar/depositoboekjes over het jaar 1987- Eén gezinslid kan met alle boekjes van het gezin komen. Als de rente per 31-12-*i987 reeds is bijgeschreven hoeft het boekje uiteraard niet meer te worden aangeboden. Om een en ander zoveel mogelijk te spreiden ver-wachten wij U op onderstaande dagen, n.l. als Uw familienaam begint met: A t/m K: MAANDAG, 11 januari L t/m NDINSDAG, 12 januari telkens tijdens kantooruren: 0 t/m V: WOENSDAG, 13 januari te weten: s'morgens van 9.00 W t/m Z: DONDERDAG. 14 januari tot 12.30 uur en s'middags van 13-30 tot 16.00 uur. Voor Uw medewerking zeggen wij U bij voorbaat onze welgemeende dank. 2. APLEGMAPJBS REKKOURANT/PRIVé-REKENING Om Uw afschriften van privé-rekening of rekening-kourant (lopende rek.) van het afgelopen jaar op te bergen kunt U GRATIS een aflegmapje op ae bank verkrijgen ais U er even naar vraagt. 3. KALENDERS 1983, Er zijn nog een aantal kalenders 1988 in voorraad, zowel de weekkalender voor de bedrijven als de bekende Rabobank-jaarkalender en voor de tienerrekeninghouders de tienerkalender. Ook zijn er nog agenda's en kalendertegels. Vraag er even maar! Wij vragen, uw aandacht voor de avondzitting op vrijdagavond; deze is voortaan tot 18,00 uur. WIE WORDT PRINS CARNAVAL 1968? Prinsebal a.s. zaterdag 9 januari, in zaai RoelanziaMuziek Sunshine. De carnavalsvereniging de Pielreuzen heet u allen van harte welkom. Joekskapel "Schabbenjoeks" zorgt voor de carnavaleske klanken. Om ?1.11 uur neemt Prins Jo en Prinses Joke afscheid als prins Carnaval 1Q87. Om 22.11 uur zal Vorst Lei zorg dragen dat onze nieuwe ymiSWmS Prins Carnaval 1988 zich zal presenteren. WIE ZAL HET ZIJN? Tot zaterdag in zaal Roelanzia. mrcSst?°nS4cheiding van de Pielreuzen speciaal voor een inwoner in Ysselsteyn die zich bijzonder voor de gemeenschap heeft ingezet is bij besluit van het bestuur dit jaar toegekend aan: WIM CLAESSENS (wethouder)-Deze zal worden uitgereikt op de liedjesmiddag 17 januari, (programma zie Y.N.B. komende week). '6e ^o^^nb^ïïüft 1988 op zondag 24 januari wordt dit jaar georganiseerd door de Standor^nisatie van de L.L.T.B. Veel succes toegewenst Op de liedjesrmddag komt Boerenbruudspaar 1988 zich aangeven bij de Burgelijke Stand. §fDnrg ASgEuw lidmaatschapskaart te kannen bezorgen voor de voorverkoop Bonte Avondkaarten op zoróag 17 januari, voor degenen die nog geen lid 1988 z«n kunnen hun lidmaatschap a 10.00 nog betalen tot en met zondag a.s. o« Jan Jaspers secretaris of S.Keijsers voorzitter. -Tevens wenst de Carnavalsvereniging de Pielreuzen u allen een gezond 1988 toe. Rabobank- S

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 5