Vereniging voc Rundveehouderij Belangen „Noord Limburg' AFSCHEIDSRECEPTIE P.LITJENS. P.LITJENS heeft besloten om per 5 januari 1988 gebruik te maken van de mogelijkheid tot VUT. Er zal hern een afscheidsreceptie worden aangeboden op DONDERDAG 14 janurai a.s. in zaal Roelanzia van 20.00 tot^ o 'We hopen dat velen dan van Piet afscheid komen nemen als dank voor het vele werk voor de rundveehouderij en fokkerij gedaan. Afd. Ysselsteyn- van de Sfi^ëmÈLDRIT afgelopen zondag is zeer succe^°J ^J^kriide?1^ opgekomen publiek heeft kunnen genieten van zeer spannende wedstrijden. In groep II werd zoals verwacht Rick van Dijck uit Baarlo winnaar,met een uitftekende 2e plaats liet Gerard Keijsers zich van de beste kant zien, 'Henk Stevens werd in deze groep 16e. __ar In groep I ging de overwinning na een zeer scannende laatste ronde naar Wil Brouwers vóór Peter v.d.Laar en onze plaatsgenoot Piet van Asten. Ito deze vorm kan Piet van Asten a.s. zondag in Blerick bij de Ned.Kampioenschappen ook nog een Zeer zeker de sponsers en u als publiek, BLDANK.1. Hedenavond (vrijdag) en zaterdagmiddag om 14.00u wordt ^S^choten te Grashoek. Ook donderdag a.s. om 19.30u wordt er aan toernooi deelgenomen. Volgende week wordt ook de B.W. geschote America. Zondag a.s. organiseren we weer ons in sporthal "De Wetteling" te Venray. Beide schietbeurtenzittenvol en er zullen dan ook 136 deelnemers aan de meet verschynen.Willende helpers voor het laden op zaterdag en het opbouwen en verwijderen op zondag zorgen op tijd aanwezig te zijn. Vertrek zondag 8-30 u_;_ Op "30°decP' jj l.Uwerd de grens overschreden van 80.000 kg oud papier, welk we in 1^987 verzameldenHet beftuur van "Ons Genoegen" wil daarom^allen «f aan deze papieraktie, van harte bedanken voor hun medewe king^ Ook de leden^welk ondank^ de biizorider lage priis maandelijks op pad gaan, willen we hie r 1 We hopen, dat we ook in 1988 weer op zoveel medewerking uit ons dorp mogen rek PONYCLUB "DE WELSHRUITERS" Soringwedstriid Koggei: Deze vindt voor de M en Z combinaties plaats op zaterdag 30 jan? Voor de B en L combinaties op zondag 31 jan. fen kan zowel sterten in een klassiek parcours als in een progressief parcours. Opgave voor 10 jan. tel. 1796. - r Uitslag dressuurselctie wedstrijd te Horst:, Simone Willems 2e pr. Mathijs v.Asten 3e pr. Xvonne S2S IndoorkampioensSiappen ^^êïnEi^i^ouden springwedstrijd behaalde Gerald Arts in de klasse OpTian/tê Weerfgehoudenspringwedstrijd behaalde Gerald Arts jn de klasse M een~Të" 'pr. met Varaciet. Eric van Asten m de klasse M met Viletha een Ie pr. Maandag 11 januari tot 18 januari TE KOOP: ben ik afwezig i.v.m. de opleiding KINDERKUNSTSCHAATSEN manuele therapie. maat 34 15, De praktijk wordt normaal waargenomen. Yvonne Voigt tel.1262. FISIOTHERAPEUT J.FREHE.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 4