n AGRARISCHE AG,mm Vrijdag 8 jan.: GYMZAAL, v.d. jeugd v.a. 15 jaar:19-00-20.00u. ALCOHOLVRIJE DISCOTHEEK:20.00-22.00u. Zaterd.9 jan.:- DISCOTHEEK v.d.jeugd v.a. 14 jaar:20.00-23.15u. Donderd.14 jan.: EXCURSIE politiebureau. Vrijdag 15 jan.: GYMZAAL v.d.jeugd v.a. 12 t/m 14 jaar: 19.00-20.OOu. OPEN AVOND. Zaterd.16 jan.: DISCOTHEEK v.d.jeugd v.a. 14 jaar:20.00-23-15u. MEDEDELING: De meidengroep heeft een aantal weken gewerkt aan een videoclip. Deze videoclip willen wij graag aan anderen laten zien en daarom wordt er op vrijdag 15 januari een OPEN AVOND georganiseerd. Op deze avond laten we ook nog andere dingen zien waar de meidengroep mee bezig is geweest. IEDEREEN IS WELKOM! Meisjes die interesse hebben in de meidengroep; ouders; vrienden; vriendinnen etc. Aanvang 19-00 uur. TOT DAN. DORPSRA&DSVERGADERING Zondagsdienst vanaf vrijdag 18.OOu (8 jan.) tot maandagmorgen 8.OOu (11 jan.) huisartsen doet de dienst: Dr.Keijzer, v.Beurdenweg 10, Ysselsteyn tel.04785-1777. C" ai Bestuursvergadering Op maandag 11 jan. is er na de repetitie van de fanfare een bestuursvergadering in het gemeenschapshuis Smelehof Aanvang 22.00 uur. Woensdag 13 januari is er weer kienen om half twee in het gemeenschapshuis Smelehof. OUDERENVERENIGING In de maand januari zal mevr.v.d.Boogaard-Joosten tel.1665, de zieke leden in het ziekenhuis bezoeken. Voor de BEZINNINGSDAG op 19 jan. in Heeswijk, kunt U zich nog op geven voor 12 jan. bij mevr.Michels tel.1563- Meer informatie zie YoN.B- van verleden week* Willen degene die nog niet de juiste maten door gegeven hebben voor het langlaufen dit doen voor 12 jan. tel.1563- Cursus: VROUW EN POLITIEK. In verband met de Bezinningsdag 19 jan. en het langlaufen 26 jan./ zijn deze beide bijeenkomsten verschoven naar donderdag 21 jan, en donderdag 28 jan, van 13.30-15.30u in het gemeenschapshuis Smelehof. Dinsdag 12 jan. is er.om i9.30u kienen in 2aal Roelanzia. MevrKusters-vVegchel zal deze keer van het bestuur aanwezig zijn wouwen V&ÖUV/L;H STUDIEGROEP AGRARISCHE VROUWEN Wij nodigen u uit voor de bijeenkomst op dinsdag 12 jan. om 9-15 uur voormiddag in zaal Roelanzia. Deze morgen zal dokter Keijzer een inleiding houden met als thema: "Gezondheidsproblemen in het agrarisch gezin" Afmelden tel. 1565. .1 Programma van 8 fc/m 16 januari 198'?'. Het Dagelijks Bestuur nodigt U hierbij uit voor de Dorps raadsvergadering op woensdag13 januari a.s. om 20.00 uur in Gemeenschaps huis "Smelehof". AGENDA 1. Opening; 2. Verslag Dorpsraadsvergadering d.d. 9 december 1987 (indien gereed); 3. Ingekomen stukken en mededelingen; 4. Woningbouw 1988 Verslag gesprek Dorpsradenoverleg met wethouder Willems d.d. 11 januari 1983 inzake de woningbouw; 5. Rondvraag; - 6. Sluiting. N.B, De agenda en het verslag zullen aan het begin van de vergadering worden uitgereikt. óftWQ etQ/;

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 2