REDAKT IE: DORPSRAAD JAARGANG: 26 NO. 10 DEZE KEERHet nieuwe jaar is al weer een week 'oud1. Talloze handen werden en worden (nog) geschud; de Post heeft onnoemelijk veel nieuwjaarswensen bezorgd en er is voor miljoenen guldens aan vuurwerk de lucht in gegaan. De féstdagen zijn achter de rug en het leven heeft weer zijn gewone gang. Professor de leeuw heeft eens gezegd:"Feesten waarborgen de continuïteit van het léven." Hij bedoelt daarmee, dat het goed is voor de mens en ook noodzakelijk, de gewone tred van het leven van tijd tot tijd te onderbreken door een feest of vrye dag. Anders zou het leven zo niet onmogelijk dan toch wel erg eentonig worden! Maar feest vieren is niet alléén bedoeld om wat afwisseling in het leven te brengen; feestdagen zijn ons ook gegeven als rustpunten als momenten om even stil te staan, om even tot bezinning te komen. Ik hoop, dat het Kerstfeest zofn rustpunt voor ons allen is geweest, een rustpunt van waaruit wij weer vooruit kunnen. Wat zou het fijn zijn, dat de Kerstgedachte (U weet wel: "Vrede op aarde...") voorlo- pig zou doorwerken, ook in deze maand en liefst het hele jaar...! Kerkdiensten (9-15 januari) ZA 19.00u Geestelijk welzijn van onze parochie. %r*- ZP Feest: DOOP van de HEER. - -- 9.30u Jrd.Echtp.Janssen-Droesen en Thei Janssen; Alb.Fleurkens en echtg. 11.15u J.Janssen (Buurtbewoners) MA IQ.OÜu Familie Wilmsen-Verheyen. WO 19.00u Jrd.P.Mulders en echtg.;. Bizondere intentie. VR 19.00u M.G.v.Dijck-Wismans; T.Janssen; J.Janssen (Buurtbewoners). MISDIENAARSBEURTENZA 19.00u T.v.Asten+P.Janssen; ZO 9.30u Tj.+R,Jennis- kens? 11.15u D.Martens+Marl.Potten; MA+WO 19.00u A.Philipsen+B.Vergeldt VR I9.00u Marj.Potten+P.v.Munckhof D00PSCHEMA (Januari) Zondag 3/1, Zondag 10/1 en Zondag 31/1 vanaf 15.00u Voor andere dagen (bulten 17/1 en;24/1) kan een afspraak gemaakt worden. Maak uw afspraak altijd minstens één week voor de gewenste datum! H.Vormsel: Zaterdag 23 januari a.s. komt Vicaris Moonen de kinderen van gr.8 het h.Vormsel toedienen. De plechtigheid vindt plaats tijdens de Eucharistieviering van 19.00u Denkt u nog aan de gezinsbijdrage 1987? Het boekjaar wordt afgesloten op 15 jan. '88

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1