[JSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 7*4-5 7.36 d.oo 6.39 28 December 1966, jaargang 5 no. Parochie H. O,da. 'Octaafdag; vap- de Geboorte des Heren. jndagu 7 uur leesmis voor zekere intentie., 8 uur leesmis voor Gertruda Swinkels9 uur leesmis voor Justinus Koppend en Lena van de Broek, 10 uur hoogmis voor 3e parochie. 8 uur leesmis voor de overleden familie "Vernalle. 8 uur gesticht jaargetijde voor Anna Pleurkens-Pouwels. 8 uur leesmis voor Adriaan Kuunders. 7 uur avondmis, maanddienst voor Theo Geerets. Eerste vrijdag van de maand, 8 uur leesmis voor Anna Ma ria Hellegers - Creemers. Zaterdag: 8 uur maanddienst voor Louis Arts. Maandag Di sndag Woensdag: Donderdag De kerstavond van de K.M.G. zal worden gehouden op Donderdag 5 Januari, met koffietafel. Willen de meisjes die kunnen om 7 uur naar de H.Mis gaan. De meisjes die dat niet kunnen, willen die om 7.30 uur in het Gemeenschapshuis zijn, Willen de ouders van de meisjes die alleen naar huis moeten, de me:'s- jes omstreeks. 10 uur komen afhalen. De stand na 10 wedstrijden, 320 pijlen 1. J. Koonings 8.31 17. G. Janssen 6.25 2. M. Camps 7.84- 18. ALemmens 6.03 3. H. Verstegen 7.3d 19. M. Verstegen 6.01 4-. J. Janssen 20. M. Jaspers 6.00 3- W. Koonings 21 M. Binders 5.51 6. B-, Camps 7.3d 22. G, Binders 5.50 7- Fo Janssen 7.34 23. C. Janssen 5.22 8. M. Verhoeven 7.30 2d. G. van Dijck d.70 9. A. Fleurkens 7.12 25. P. Claessens d68 10. A. Baltissen 7.08 26. A. Franssen d.33 11. M. Bus 7.06 27. J. Poels d.19 12. J. Claessens 6.93 28, Fr. van Soest 13. M. van Hoof 6.85 29. P. Stiphout 3.81 14. L. Driessen 6.63 30. J. Bus 3.77 15. F. Winnen 31. P. Kessels 3.d8 16. P. Bus 6.28 L.V.B. Maandag 2 Januari 1967, 7-30 uur kienen bij H. van Asten. _JLËiLJL™JHLL indien er op het terrein niet getraind kan worden, zal d-e B. en Cjeugd voortaan trainen in de gymzaal.- De C. jeugd van 6-7 uur, en daarna de B. Jeugd van 7 8 uur.. Het bestuur van S.V. IJsselsteyn wenst alle leden en verder alle inwoners van IJsselsteyn een Zalig Nieuwjaar, "r>" Ti, 'j r<

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1