IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 22 December ^966. jaargang 5 no. 7. Parochie H. Oda. Hoogfeest van Kerstmis,. Zondag: 12 uur Nachtmis voor de parochie, '7 uur leesmis voor de overleden familie Verheyen - Litjens, 8*50 uur leesmis voor Piérre en Harrie Janssen, 10 uur Hoogmis, jaargetij de voor Gerrit van Dijck. Maandag: 2e Kerstdag, feestdag van devotie, 7 uur leesmis voor Gerardus, Harrie en Antonette Vergeldt, 8 uur leesmis voor Anna Noy - Janssen, 9 uur leesmis voor Peter Joh, Philipsen, 10 uur Hoogmis voor de parochie» Dinsdag: 8, uur gesticht jaargetijde voor Wilhelmina Claessens - Michel S:. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Anna Arts - Janssen» Donderdag:7 uur avondmis, leesmis voor Bernard Verheyen en Gertru- dis Marcellis, Vrijdag: 8 uur leesmis voor Anna Smits - Weys. Zaterdag: 8 uur leesmis voor Hendrikus van de Ven. Gezinsbijdjape-regeling^ Zoalg 0 -afgelopen zondag via de preekstoel hebt kunnen vernemen zal op 2e Kerstdag, maandag 26 December, de of ferbus voor de gezonsbijdrage in de kerk worden geplaatst. Degenen die hiervan gebruik kunnen maken hebben in de loop van deze week een schrijven ontvangen en wij vertrouwen dat dit nog een herinnering zal zijn om op 2e kerstdag niet te vergeten Uw bijdrage te doen. Laat ons het jaar 1966 afsluiten met een practische volledige deel name van de gezinnen en de daarvoor in aanmerking komende alleen staanden. ïisEKPê—scho,2-7...*... Nogmaals maken wip er U op attent, dat de kerstvacant tie dit jaar maar 11 week duurt. De school begint in het nieuwe jaar werr op Donderdag 9 Januari 1967* Hoofd, en personeel der lagere school wensen U bij deze een zalig kerstfeest en een prettig nieuwjaar. pe bibliotheek is op eerste kersdag (zondag) normaal geopend, en wel vanaf de Hoogmis tot een half uur daarna. Zitting houdt mej. M. SpreeuwenbergOp donderdag 29 December is er geen bibliotheek. Kleutersch.oolm.eugs. De kerstvacantie van de Kleuterschool ia niet zoals die van de lagere school van 2G Devember t/m 4 Januari, maar van 24 December t/m 8 Januari, dus 2 weken, Vrijdagavond 25 December is er om 8 uur in cafe H. van Asten een bijeenkomst van de K.V.P. jongeren. Alle jongeren zijn van harte welkom.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1