iJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD» 15 December 1966. jaargang 5, no.6# Faroehie H. Oda. 4e Zondag van de Advent. Zondag: 7 uur leesmis voor Johannes Stevens en echtgenote, 8 uur leesmis voor Frans Kuunders besteld door het per soneel N.V. Burgers, #9 uur leesmis voor de overleden fa milie van Schijndel -' Thijssen, 10 uur Hoogmis voor de pa rochie. In de mis van a.s. zondag om 9 uur zullen dezelfde liede ren gezongen worden als in de mis van 8 uur. Maandag: 730 uur maanddienst voor Adriaan en Frans Kuunders. Dinsdag: 7-30 uur leesmis voor de overleden fam. Janssen-Heiligers Woensdag: 8 uur leesmis voor Henk Binders, besteld door de buurt. Donderdag: 7-30 uur n.m. avondmis voor Antoon van Asten. Vrijdag: 7-30 uur maanddienst voor Fieter Luyten. Zaterdag: 7*30 uur leesmis voor Adriaan Kuunders besteld door het personeel van het M.O.B. complex. Donderdag om 7 uur biechcelebratie met aanslui tend de H. Mis. Vrijdag om 7*30 uur biechtcelebratie. Zaterdag om 3 uur s'middags biechtcelebratie en om 7 uur, waarna gelegenheid tot persoonlijke biecht. bibliotheek. gon(^ag ps "bibliotheek geopend vanaf de hoogmis tot ongeveer half 12. Op donderdag is de bibliotheek geopend van half 6 tot half 7. Degenen, die zich in deze maand nog aanmelden als lid (onkosten f.1,-) bijn ook voor het hele jaar 19679 lid. Schoolnieuws. Daar er op maandagmiddag wederom een belangrijke ver gadering voor het onderwijzend personeel der lagere scholen in de gemeente Venray te Venray is, zal er op maandagmiddag geen school zijn. De schoolbus komt dan ook om 12 uur de kinderen ophalen. Er be hoeft dus geen brood en drinken meegenomen worden. Mogen we de ouders der overblijvende kinderen nogmaals vriendelijk verzoeken, om de kinderen tussen de middag zo min mogelijk boodschap per te laten doen. Tevens delen we U nu reeds mede dat de kerstvacantie dit jaar maar It week zal zijn, en geen 2 weken zoals voorafgaande jaren. Ha de kerstvacantie begint de school weer op Donderdag 3 Januari 1967 Groslijststemming K.V.P. A a.s. zondag zal de groslijst stemming voor ae definitieve samenstelling van de candidatenlijst voor de a.s. Tweede kamerverkiezingen worden gehouden. Het stembureau zal gevestigd zijn in het Gemeenschapshuis, en is geopend van 7»30 uur tot 12.30 uur. Wij willen er nog eens op wijzen dat de oproepingskaarten bij de ste^ ming moeten worden meegebracht. Degenen, welke door ziekte of ander reden nmet aan de stemming kunnen deelnemen, kunnen hun oproepings kaarten aan een ander gezinslid meegeven. Het bestuur rekent op een grote opkomst.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1