IJSSELSTEIJNS NiEUWSBLAD 5 •5. 8 December 1966. Parochie H, Qda. 3e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8 uur leesmis voor Adriaan Kuunders, besteld door de buurt, 9 uur leesmis voor Antoon Ni j sbesteld door de bijenbond, 10 uur Hoog mis voor de overleden familie v.Vegchel-Ewalds en Ar nold Bexkens. Maandag: 7-30 uur leesmis voor de familie Willems - Verheyen. Dinsdag: 7«30 uur leesmis voor de overleden familie Philipsen Groetelaars Woensdag: 8 uur leesmis t.e.v. O.L. Vrouw van Altijddurede Bijstand en de H.Gerardus voor de familie Janssen - Jordans. Donderdag: 7 uur avondmis, leesmis uit dankbaarheid voor de familie Geurts - Peeters. Vrijdag: 7«30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Janssen- Nooyen. Zaterd.ag: 7*30 uur leesmis voor de overleden familie hemmens-Poels- Bibliotheek Zondag na de Hoogmis tot 11.30 uur is de bibliotheek geopend, als mede Donderdagavond van 3*30 tot 6.3'0 uur. Zitting houdt Dhr. A. Steverinck. h.V.B. A.s.maandag om 7*30 uur kienen bij H. van Asten. De leden die xich hebben opgegeven om op Woensdag 14 December mee te gaan naar de Limco-fabrmeken te Weert, moeten om 1 uur bij de kerk aanwezig zijn. Imkersbond. Op dinsdag 13 December wordt er voor de leden en verdere liefhebbers in cafe H. van Asten een filmavond gegeven, aanvang 8 uur nm. Op deze filmavond worden alle liefhebbers, zowel leden als niet-leden verwacht Be j aardenvereniging Bejaarden, die geen intresse hebben in kaarten, maar zich wel intres- seren in het kienspel, worden verzocht om op Dinsdag en Donderdag te 1 uur n.m. in het Gemeenschapshuis te komen. Er zal in het vervolg, bij voldoende deelname, niet alleen meer ge kaart, maar ook gekiend worden, Paardenverzekering A.s. zondag na de Hoogmis, in cafe J. Bos premiebetalen. De premie bedraagt 1 Degenen die de premie via de Boerenleenbank betalen worden beleefd verzocht, om op bovengenoemd tijdstip de boekjes af te halen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1