20 October 1966» jaargang4. no. ^q. Parochie. Hi Oda. 21e Zondag na Pinksteren» 7 uur leesmis voor Harrie Goumans, 8 uur leesmis t.e.v. O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand voor de familie van Dijck - Janssen, 9 uur lees voor Hans van Dierendonck besteld door de voetbalclub, 10 uur Hoogmis vöor de pa rochie 7.30 uur leesmis voor Gerard Spreeuwenberg. 7*30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Vullings van Westerlo. Woensdag: 8 uur weekdienst voor Frans Kuunders. Donderdag: 7-».30 uur leesmis voor Christina; Bmedts - Dings(avondmis) Vrijdag: 7*30 uur maanddienst voor Anna Arts - Janssen, 10 !uur huwelijksmis voor het bruidspaar Ranz - van Hoof. Zaterdag: 7*30 uur leesmis voor Louis Artsbesteld door de voet balclub, Zij die de nieuwe kathechismuswillen hebben kunnen zich opgeven op de pastorie. Wanner er meer dan.100 zijn kunnen we een reductie krijgen. Anders kost hij f.8,90 zoals in de boekhandel. Consiliegesprekken in verband""mêt het Nederlands Pastoraal Consilie. In verband met het komende Ned. Pastoraal consilie is het de bedoe ling dat in iedere parochie minstens één gespreksgroep wordt gevormd* Een dekenale FUNCTIEGBOEP zorgt voor de verwerking van de verslagen van de parochiële gespreksgroepen en het doorgeven daarvan aan de hogere instanties. Deze functie groep bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en een of twee leden, waarvan eèn Ben priester. Deze functiegroep-zorgt voor de dagelijkse ..gang van zaken. Zij-komt van tijd tot tijd samen met één vertegenwoordiger van iedere parochie. Dit om de parochie op de hoogte te houden van wat er leeft. De gesprekstof voor de gespreksgroepen zal worden aangeboden door een diocesane commissie. Aan de gespreksgroepen kan iedereen deelnemen zowel mannen als vrou wen, jongens en meisjes boven 18 jaar. Wel moet men zich van tevoren hiervoor opgeven, daar vaste groepen gevormd worden van hoogstens 12 personen. Men kan zich-opgeven op de pastorie, of bij een van (Se le den van de parochieraad. Wij hopen dat er velen zullen zijn die aan dit intressante werk zullen willen deelnemen, ook en juist diegenen die enigzins van de kerk-vervremmd zijn of het met de tegenwoordige gang van zaken in de Kerk, niet eens zijn. Bibliotheek. De bibliotheek is zondagmorgen open van na dé Hoogmis tmt uiterlijk 11.30 uur. Op zondag worden'geen kinderen geholpen. Op donderdag is de bibliotheek geopend van 5-30 tot 6.30 uur. Dit uur is speciaal voor de kinderen, maar ook volwassenen mogen dan boeken komen halen. Zitting houdt Dhr. P.v.d. Kolk. Zondag: Maandag Dinsdag

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1