iJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 11 Augustus 1966. jaargang 4. - no.^0 Parochie H. Oda. 11e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7 uur leesrüis voor de parochie, 8.15 uur leesmis t.e.v. C-.L. Vrouw van de familie Deriks - Hendriks, 9*15 uur leesmis voor de overleden ouders Poels - Jacobs., 10.15 uur gezongen jaargetijde voor Marinus van Dijck. Maandag: Peest van Maria Tenhemelopneming verplichte feestdag, 7 uur leesmis voor de parochie, 8.15 uur jaargetijde voor gerard Arts en Maria van Enckevort, 9»15 uur leesmis voor de familie Hubers - Loonen, 10.15 uur Hoogmis, besteld jaargetijde voor Antoon Pouwels en echtgenote. Dinsdag: 7-30 uur maanddienst voor Hans van Dierendonck. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Peter Joh. van Dijck. Donderdag:avondmis, 7 uur weekdienst voor Pieter Luyten. Vrijdag: 7*50 uur leesmis, weekdienst voor Ludovicus Arts. Zaterdag: 7«30 uur leesmis voor de overleden familie Vergeldt- Smeets. Misdienaars: H. van Vught en Th. Bouten. Schoolnieuws. Dinsdag 16 Augustus a.s. begint de lagere school weer. Dan zal ook de nieuwe houten school in gebruik kunnen worden genomen. Nogmaals willen wij er U op attent maken, dat de morgenschooltijden zijn van kwart voor 9 tot 12 uur, en de middagschooltijden van half 2 tot kwart vóór 4. In de maanden Augustus en September is er zaterdagmorgen geen school, dit i.v.m, de gedeeltelijke invoering van de vrije za terdag in het onderwijs. Vriendelijk wil ik nogmaals een beroep doen op de ouders, vooral op hen, die vlak bij school wonen om hun kinderen niet te vroeg naar school te sturen, d.i, de kinderen moeten niet vroeger dan een kwartier^vóór de aanvang der schooltijd op het schoolplein aanwezig zijn. Vóór die tijd is er ook geen toezicht. Het balspel op het schoolplein is verboden. De tuintjes van de be woners achter de muur lijden te veel schade. Contactavond. Maandagavond a.s. contactavond in het Gemeenschapshuis, aanvang 8 uur, met de Duitse jongeren. Dinsdagavond a.s. voetbalwedstrijd: IJsselsteyn - Duitse jongeren. Damesgymnastiek Volgende week is de gymnastiek niet op Maandag 15 Augustus, maar op Vrijdag 19 Augustus, om 8' uur.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1