IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD W Augustus Ag&s:jaargang 4 TR5739. Parochie ,H. Oda. 1Qe Zondag na Piuksteren. Zondag: 7 uur leesmis voor de pafochie, 8.15 uur leesmis voor Antoon van Asten, 9.15 uur leesmis voor Gerard Vergeldt, 10,1.5 uur Hoogmis, gezonge jaargetijde voor Gerard De ters Maandag: 7,30 uur maanddienst voor Theo Geerets. Dinsdag: 7-30 uur maanddienst voor Johanna Verlinden-Maessen. Woensdag: 7*30 uur weekdi'enst voor Pieter Luyten. Donderdag:7 uur avondmis, leesmi-s voor de familie Vollenberg-Ver- heyen. Vrijdag: 7-30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Thoone- Janssen, 10 uur plechtige huwelijksmis voor het bruids paar Nelissen- van Hoof. Zaterdag: 7*30 uur leesmis voor de familie Philipsen-Hendriks. Misdienaars: W..Crienen en J. Bus. M.B.L. Ë£gürsie?. pe meisjes, die de volgende week Dinsd.ag 9 Augustus mee op' excursie gaan, worden om 9 uur bij de kerk verwacht. Ruiterclub Op het coneours-hippique dat Zondag te Gulpen werd gehouden, be haalde het achttal in de klasse licht de 1e- prijs. In het springen klasse B. behaalde H. Willems de 3© prijs, en A. Poels de 6e prijs. Bij het springen klasse zwaar behaalde Jac.Lem- mens de 2e prijs. In het Jeugdnummer behaalde Tonnie Peeters de 6e prijs. Korfbalclub, Korfballeden-Opgelet^ De training is weer van start gegaan. Het bestuur hoopt ook dit competitieseizoen weer op jullie volle mede werking, niet alleen wat de wedstrijden betreft, maar ook dp op komst bij de training, want die is even belangrijk. Den 27© en 28e Augustus zijn weer de eerste competitiewedstrijden. Dus zet je beste beentje voor A.s. vrijdag 5 Augustus is er om 7«30 uur trainen voor junioren en senioren. u Volgende week vrijdag 12 Augustus is er om 6.30 uur trainen voor de aspiranten en om 7*30 uur voor de junioren en senioren. Van 8 t/m 10 Augustus zijn wij GESLOTEN A. Pranssen, Puttenweg 1a. Hartelijk dank aan allen, van wie ik een fruitmand mocht ontvangen, en die mij bezochten in het Zie kenhuis. A. Jaspers, Ringweg 1. Hartelijk dank aan allen die hebben meegewerkt aan de mooie vacantie in Evertsoord. Pr. van Soest, Kerkweg 15 Wegens vacantie GESLOTEN, van 14- t/m 21 Augustus. Kledingbedrijf: P. Reyn&ers.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1