IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 14 Juli 1966. jaargang 4, no. 56. Parochie H. Oda. 7e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7 uur leesmis voor de familie..Deters-Verstappen, 8.15 uur leesmis voor Peter Joh. Phi lip sen-, 9«15 uur leesmis voor Gerrit van Dijck, 10,15 uur Hoogmis voor de parochie. Maandag: 7-30 uur maanddienst voor Peter Joh. van Dijck. Dinsdag: 7*30 uur leesmis voor Albert Fleurkens en Elisabeth Clae- ssens Woensdag: 7»30 uur leesmis voor de familie Jenniskens-Poels. Donderdag:7-30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Gommers- Peeters. Vrijdag: 7«30 uur leesmis voor Gerard Deters. Zaterdag: 7-30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Houben- Friezen. Misdienaars: Mart.Willems en J. de Wit. M.B.L. J.B.T.B. Uitstapje. - Degenen die a.s. woensdag 20 Juli mee op reis gaan, wor den om 7.30 uur aan de kerk verwacht. Degenen die een pas of toeris- tenkaart hebben moeten deze meebrengen. Voor de anderen die er nog geen hebben wordt gezorgd. Deze krijgen ze s'morgens in de bus. M.B.L, Excursie -c Als er nog meisjes zijn die mee op excursie ?vTillen, kunnen zich nog opgeven voor Zondag. Bit"in verband met het bespreken van de bus. Tuinbouwvereniging. Met ingang van 17 Juli wordt er voortaan alleen op dinsdag, donder dag en vrijdag naar de veiling gereden. De augurken mogen alleen op dinsdag en donderdag worden aangevoerd. Voorlopig moeten alle produc ten om 7«30 uur aan de loods zijn. Zodra de augurkenaanvoer toeneemt, moeten dese vroeger worden gebracht, maar dit wordt aan de loods bekend gemaakt. Fanfare Bij deze herhaald het bestuur de oproep om leerjongens voor eventuele uitbreiding van ons drumkorpsEen zestal jongens hebben zich reeds opgegeven, dit mag gerust verdubbeld worden. Het maakt weinig ver schil met het eerste onderricht, als de groep meer dan 10 personen groot is, en de mogelijkheid dat er een flink aantal goede krachten overblijven is natuurlijk zekerder dam bij een paar leerlingen. Geef U deze week dus nog op bij P.Spreeuwenberg of J.Geurtx.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1