7 Juli 1966 jaargang 4 no.35* Parochie H, Oda. 6e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8.15 uur leesmis voor Antoon Janssen en Maria Winnen, 9.15 uur leesmis voor Marjjien Bus en echtgenote, en Wim Bus., 10.15 uur Hoog mis besteld jaargetijde voor Jan Mathijs Smeets en Emi lia Janssen. Maandag: 7 «5.0 uur maan ddi ens t voor Theo Ge er ets. Dinsdag: 7*30 uur leesmis voor de overleden ouders Coenen-Spree- uwenberg Woensdag: 7«3Q uur leesmis voor Peter Joh. van Dijck. Donderdag:7 uur avondmis, maandienst voor Hans van Dierendonek. Vrijdag: 7.30 uur gesticht jaargetijde voor Peter Joh. van Lipzig en Elisabeth Verhoeven. Zaterdag: 7*30 uur maanddienst voor Marinus van Dijck. Misdienaars:H. van Vught en Theo Bouten. M.B.L. Zwemcursus^ poor pet kringbestuur van de M.B.L. en de J.B.T.B. in de kring Venray, wordt ook: dit jaar weer een zwemcursus geor ganiseerd. Deze cursus wordt gehouden in het zwembad "De Wilgert" te Horst. De lessen zijn op Maandag en Woensdag. Le eerste les.is op Maapdag 11 Juli. De kosten van deze cursus zijn f.10,plus 85 ct. per keer dat men naar de cursus toe gaat. J.B.T.B. Enkele weken geleden hebben de leden van de J.B.T.B. zich kunnen opgeven als lid van de nieuw op te richten sportclub. Degenen die zich toen opgegeven hebben, en verdere belangstellenden leden, worden op Donderdag 14 Juli verwacht in het zaaltje van de Boeren bond. I V.B De leden, die intresse hebben voor een uitstapje op Dinsdag 19 Juli, naar de Bijenkorf, Artis, en bij mooi weer naar Zandvoort en Amsterdam, kunnen zich opgeven voor 10 Juli bij: Mevr. Verheyen-Verstegen, tel» no.270» De bus vertrekt om 7*30 uur aan de kerk,, onkosten f.6,50. M.B.L. Exoursi e p Qp o, Augustus gaan we een excursie maken naar het kin dertehuis te Heel, en Ijsfabriek Echt. Liefhebbers kunnen zich opgeven voor 11 Juli bij het bestuur.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1