23 Juni 1966. jaargang 4 no.33- Parochie H. Qda» 4-e Zondag na Finksteren. Zondag: 7 uur leesmis voor Martinus Janssen, Francisca Swinkels, en Frans Bressers» 8.15 uur leesmis voor Antoon van Asten, 9.15 uur leesmis voor Peter Joh. van Dijck besteld door P.J. Poels, 10.15 uur Hoogmis voor de parochie. Maandag: 7*50 uur leesmis voor een zieke. Dinsdag: 7»30 uur maanddienst voor Anna Arts- Janssen. "-ens^ag* 8 orr ^smis voor de familie Fleurkens-Jenniskens-r -joriderdag.7 uur a.vo: ^is voor Albert Fleurkens en Elisabeth Claessens. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, 7«30 uur leesmis voor Anna Arts-Janssen, besteld door de buurt. Zaterdag: 7*30 uur geen mis, 10 uur huwwlijksmis voor het bruids paar Rongen - van Asten. Misdienaars: W.Gooren en G.Cox. Fanfare. De drumafdeling van onze fanfare nam op zondag 19 Juni deel aan het bondconcours van de R.IC. Bosche bond, georganiseerd door de Wilbert- tamboers te Deurne In de afd. Uitmuntendheid wisten zij onder de bekwame leiding van instructeur van Vleuten uit Someren, een eerste prijs te behalen met 129 punten. Op zaterdag 2 Juli a.s. zal in het Gemeenschapshuis een receptie ge houden worden om dan alsnog instructeur, leden en bestuur te felici teren met dit succes. J.B.T.B. Zondag 5 Juli, kermiszondag, voetbalwedstrijd tegen de Jonge Boeren uit Volkel, aanvang 2 uur. Degenen die in deze wedstrijd mee willen spelen, kunnen zich opgeven bij h. van Vegchel, Eoostdijk 11,IJstelsteyn Korfbalclub Op het toernooi van 19 Juni j.l., te Venhorst, behaalde de korfbalclub de volgende prijzen: Senioren I 2e prijs, Junioren A: Je prijs, Junioren B: 1e prijs Met 2 bekers en 1 medaille keerden ze samen naar huis terug. Dringend verzoek aan alle korfhalleden. 7™A.s. vrijdag om 6.30 uur worden de aspirantleden allemaal op het terrein verwacht, in verband met de opgave van de nieuwe competitie. De senioren en junioren moeten om 7*30 uur aanwezig zijn. Degene die absoluut niet kan, moet zich afmelden bij M. v.d. Leeuw tel.no. 505» Degebne die hieraan geen gehoor geeft, kan in het komende seizoen niet m.et de competitie meedoen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1