IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD jaargang d no. 27. Parochie 'H. Qda 5e Zondag na Pasen. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8,15 uur leesmis voor Johanna Verlinden-Maessen besteld.door de "bejaarden, 9-15 uur leesmis voor Theo Geereté "besteld doör -de "buurt. 10.15 uur Hoogmis, jaargetijde voor Harrie" en Gerard in 't Hulst. Maandag: 7 uur maandienst voor Allegonda Janssen. Dinsdag: 7 uur maanddienst voor Peter J oh van Dijck. Woensdag: 7 uur maanddienst voor Marinus van Dijck Donderdag:Feest van s'Heren Hemelvaart, verplichte feestdag, 7 uur leesmis voor Gerard Deters, 8 uur leesmis voor de communicanten die onder deze H. Mis de eerste, communie doen, 9«15 uur leesmis voor Hans van Dierendonck, "besteld door de van Montfortstraat10,15 uur Hoogmis voor de parochie Vrijdag: 7-30 uur leesmis voor Jan Wittenhoven. Zaterdag: 7-30 uur leesmis voor Wim -Bus, en Maart in Bus en echtge note. Misdienaars: Goor.an. e,n van Vught. Zondag aan de kerkdeur collecte voor de "blindenzorg "licht en liefde" Op Hemelvaartsdag zullen de kinderen de eerste H.Communie doen onder de mis 'Van 8 uur. Wij verzoeken dringend dat alleen "degenen die rechtstreeks "betrokken zijn hij deze'.plechtigheid naar deze mis te komen,en dat de anderen naar een andere mis, komen, Bibliotheek. Zondag na de Hoogmis is de bibliotheek tot een half uur daarna ge opend. Zitting houdt DhrA.Steverink. Schoolnieuws Gaarne zeggen .wij U, ouders van de - schoolgaande kinderen weer heel veel dank voor Uw "belangstelling op de afgelopen kijkavonden. On danks de drukke werkzaamheden Uwerzijds was de belangstelling weer overweldigend .goed. Voor ons onderwijskrachten,waren het weer dank bare' avoriden,. waar we met plezier naar terugkijken. Heel veel dank voor Uw komst en belangstelling. Hoofd en personeel der school.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1