IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 21 April 1966. jaargang no.2^. Parochie H,. Qda. 2e Zondag na Pasen. Zohdag: 7 uur leesmis "vöör de parochie, 8.15 uur leesmis voor Hans vanDisr.endonck"besteld door de v.Montf ortstraat 9.15 üur leesmis voor Martinus Peeters, 10.15 uur Hoogm: voor de overleden familie Brouwers - Michels. Maandag: 7-30 uur weekdienst voor Theo Geerets. Dinsdag: 7*30 uur weekdienst voor Anna Arts - Janssen. Woensdag: 8 uur leesmis voor-de overleden familie 'Philipsen-Creemers.- Donderdag:7 uur 'avondmismaandienst voor Theo Geerets. Vrijdag:7-*-30 uur maanddienst voor Anna Arts - Janssen. Zaterdag: .7*50 :uur leesmis voor de overleden familie Pouwels- Vousten-, 10 uur plechtige huwelijksmis voor het bruids paar 'Janssen-Keysers. Misdienaars: Hendriks en Cox. De 2e zondag na Pasen 24- April is de z.g. roepingenzondag waarop speciaal de aandacht gevraagd wordt voor de priester- en klooster roepingen.- Tevens zal op die- dag de jaarlijkse collecte gehouden worden voor het Groot Semenarie, Handboogschutterij A.s. zondag worden de eerste 50 pijlen geschoten voor.de zifti van het Ned. team, op de banen bij H. van Asten, aanvang 2 uur. Zorg allen op tijd aanwezig te zijn. Bibliotheek. Zondag na de Hoogmis is de bibliotheek tot een half uur na de-hoog mis geopend. Zitting houdt Dhr. A.Steverink. - DANSEN. 'DANSEN. in het Gemeenschapshuis, op ZONDAG 24- April a.s. Aanvang 6 uur n,m. Muziek: "Els and the. Red Black Stars" Tuindersknecht tevens te koop: bloeiende viooltjes. Jos. Cuppen, 5© Rietdijk 1, Deurne, tel,04950 - 2055 Te koop. koo^ach.©!^ te bevragen: Schoolweg 2 d. IJsselsteyn.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1