jaargang 4, no, 18. Parochie H. Oda. 3e Zondag van de Pasten» Zondag: 7 uur leesmis voor Harrie Goumans, 8-15 uur leesmis voor Peter Joh- Philipsen, 9«15 uur leesmis voor Catha- rina Stoffelen - Kroon, 10.15 uur Hoogmis voor de parochie Maandag: 7-50 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Pe ters - Michels. Dinsdag: 7-30 uur weekdierst voor Johanna Verlinden - Maessen. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Peter Joh. van Dijck. Donderdag:7»30 uur leesmis voor de overl. fam. hemmens - Poels, Vrijdag: 7*30 uur maanddienst voor Allegonda Janssen. Zaterdag: 7..30 uur maanddienst voor Marinus van Dijck. Misdienaars: Grienen en'Bus., Jongeren-zesdaagsevri^dag is de per<3.e ronde van de jongeren- zesdaagse, Vertoond zal worden de film: Ballade van een soldaat. Na vertoning is er een gesprek naar aanleiding van deze film gé- richt op het thema: medemeselijkheid. Gespeksleider zal zijn Pater -v.d. Heyden. Deze avond is weer in zaal Bos,, om 8 uur. Dameskoor Wegens omstand-igheden is de wekelijkse repetitie verzet van dins dagavond naar de maandagavond. Wij hopen dat door deze verandering de opkomst groter zal worden en dat ook vele getrouwde dames eens komen kijken. De repetitie begint zoals gewoonlijk om 8"uur op deBoerenleenbank Boerinnenhond.- A.s. maandag 14 Maart 1966, kienen bij H. van Asten, om 7*30 uur» Boerenleenbank Mogen wij onze leden .nog even herinneren aan de algemene vergade ring, die wordt gehóuden op MAANDAG 14 Maart a.s. "om 7-39 uur n.m, in het Gemeenschapshuis. Naast de gebruikelijke agendapunten zal Dhr. Tegels uit Horst een spreekbeurt houden over.een moderne be drijf sopzet Daarna zal een forum, bestaande uit Dhr. Tegels, Dhr. Meys(credietadviseur CCB,) en de voorzitter, vragen beantwoorden die met deze bedijfsopzet en de financiering verband houden. We ho pen dat zoveel mogelijk de leden deze vergadering bezoeken, terwijl ook belangstellende niet- leden, welkom zijn.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1