USSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 27 Januari 1Q66. jaargang 4 no.12. Parochie H, Oda. In verhand met ziekto, en opname in het Ziekenhuis van onze Pas toor, zijn de kerkdiensten voor de komende week beperkt,'en wel: Maandag en Dinsdag is er geen H. Mis. Woensdag: 8.15 uur leesmis speciaal voor de shhoolkinderen. Donderdag: 6.30 uur n.m.avondmis voor de levende en overleden leden van de Boerenbond. Vrijdag en Zaterdag is er geen H. Mis. Misdienaars; Hendriks en Potten. Gezinsbijdrage. Hebt U het inschrijfbiljet gezinsbijdrage 1966 al ingeleverd Mocht dit nog vergeten- zijn dan stellen wij het op prijs als dit in de komende week in de brievenbus van de Pastorie wordt gedepo neerd. Bij voorbaat hartelijk dank. Carnavalsvereniging. A,s. maandag 31 Januari algemene vergadering voor de Peelreuzen en Reuzinnekes, in zaal J. Bos, aanvang 8 uur. Op deze vergadering zullen belangrijke, punten besproken worden, om de carnaval 1966 nog beter te doen laten slagen. Het bestuur, Prins Harris, Vorst Willem en Raad van Elf verwachten TJ allen. Mogen wij nogmaals de aand_acht vestigen op de carnavalsmantel die nog steeds niet'in ons bezit is, en op 1 Januari 1966 in het Ge meenschapshuis is meegenomen. Wij hopen dat U de mantel zo spoedig mogelijk bij de secretaris P.Reynders zult inleveren, is dit niet mogelijk, hang hem dan in het Gemeenschapshuis. De carnavalsvereniging maakt U er op attent dat het jaarlijkse aldwieverbal gehouden zal worden op Woensdag 9 Februari. De. gehuwden verwachten wij allen, en ook de ongehuwden boven 30 jaar,- natuurlijk allen gecostumeerd, Te koop:,, vaargkalf, Te koop. jonge konijnen, M. Peeters, Puttenweg 32. A. Rongen, Peelweg 11

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1