1JSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 30 December 1965» jaargang 4 no. 8, Parochie H. Oda. Octaafdag van de Geboorte des Heeren. 7 uur leesmis voor de overleden familie hemmens - Poels, 8.15 uur leesmis voor Hans van Dierendonck, besteld door de v.Montfortstraat, 9.15 uur leesmis voor Antoon van Bakel, 10,15 uur Hoogmis voor de Parochie, 7.30 uur gesticht jaargetijde voor Anna Flaeurkens- Pou- wels. t 7.30 uur leesmis voor de overleden familie Rongen. 7.30 uur leesmis voor Hendrikus van de Ven. Peest van de Verschijning des Heren, Driekoningen, feest dag van devotie, 7*30 uur maandienst voor Aldegonda Jans sen, 7 uur avondmis voor Petrus Joh. van Dijck besteld door de Boerenleenbank. eerste vrijdagtvan de maand, 7*30 uur leesmis voor Peter Joh. Philipsen» 7.30 uur gesticht jaargetijde voor Maria Janssen-Droesen. Misdienaars: Gooren en van Vucht, Schoolnieuws Even willen we de ouders er aan herinneren dat de lagere school weer begint op Donderdag 6 Januari ,a.s. Tevens delen wij Umede, dat er ook na de kerstvacantie op zaterdag morgen normaal school is. Het blijft dus precies hetzelfde als vóór de kerstvacantie. Hier staat tegenover dat er in de maanden Mei en Juni 1966 op zater dagmorgen vrij zal zijn, om hierdoor tegemoet te komen aan de wens in de zomermaanden de vrije zaterdag in te voeren. M.B.L. J.B.T.B. 6 Januari a.s. wordt in Leunen in het Gemeenschapshuis de Kring-con tactdag gehouden, s'Morgens zal den Heer Salden uit Venlo een spreek beurt houden met dia's. s'Middags komt het Zuid Nederlands Ontspanningsgezelschap. Men ontvangt hiervoor nog een programma, maar dan kan met de datum alvast rekening gehouden worden. Korfbalclub. Vrijdag 7 Januari is er ledenvergadering voor alle senioren, in de loods bij H. Gooren. Komt allemaal, het is zeer belangrijk, aanvang 7 uur. De meisjes die nog een rokje thuis hebben worden verzocht dit mee te brengen. Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag:

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1